Modernizacja sprężarkowni, tlenowni i instalacji gazowej (projekt, montaż, konfiguracja i uruchomienie) w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

 • Oznaczenie: ZP/51/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: roboty budowlane
 • Osoba odpowiedzialna

  Dominik Butlański

 • Data ogłoszenia

  10.11.2021 godz. 12:57

  Termin składania ofert

  06.12.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 10.11.2021 pdf 133,37 KB 17

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 10.11.2021 doc 568,5 KB 38
2 Załączniki do SWZ 10.11.2021 zip 259,07 KB 19

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Odpowiedzi na pytania 01.12.2021 pdf 593,2 KB 10

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 06.12.2021 pdf 346,06 KB 9
2 Informacja z otwarcia ofert 06.12.2021 pdf 45,15 KB 23

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty 28.12.2021 pdf 391,06 KB 13

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-01-19 10:47:13 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-28 12:44:58 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-28 12:44:15 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-06 10:39:05 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-06 09:15:00 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-01 17:42:25 Monika Zajda Aktualizacja
2021-11-10 12:57:10 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-11-10 12:57:09 Dominik Butlański Pierwsza publikacja
2021-11-10 12:57:04 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-11-10 12:56:46 Dominik Butlański Utworzenie (wersja robocza)