Modernizacja przebudowa instalacji zewnętrznej ciepłowniczej oraz wody ciepłej i cyrkulacji na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w obrębie działki 785/23 obr.23 zasilającej budynek przy ul. Granicznej 63

 • Oznaczenie: ZP/53/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 5 350 000 euro
 • Rodzaj: roboty budowlane
 • Osoba odpowiedzialna

  Dominik Butlański

 • Data ogłoszenia

  08.12.2021 godz. 11:01

  Termin składania ofert

  30.12.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamowieniu 08.12.2021 pdf 131,62 KB 26

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 08.12.2021 doc 524,5 KB 40
2 Załączniki do SWZ 08.12.2021 zip 7,61 MB 43

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 30.12.2021 pdf 341,64 KB 20
2 Informacja z otwarcia ofert 30.12.2021 pdf 49,71 KB 36

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Unieważnienie postępowania 12.01.2022 pdf 363,44 KB 26

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-01-19 10:45:50 Dominik Butlański Aktualizacja
2022-01-12 10:52:41 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-30 10:53:12 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-30 09:14:33 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-08 11:01:44 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-12-08 11:01:37 Dominik Butlański Pierwsza publikacja
2021-12-08 11:01:17 Dominik Butlański Utworzenie (wersja robocza)