Modernizacja Oddziału Zakaźno – Obserwacyjnego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, robót elektrycznych oraz wykonanie Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej (SSP) dla budynku D (Oddział Zakaźno – Obserwacyjny i Psychiatryczny).

 • Oznaczenie: ZP/21/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: roboty budowlane
 • Osoba odpowiedzialna

  Dominik Butlański

 • Data ogłoszenia

  16.06.2021 godz. 08:24

  Termin składania ofert

  05.07.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2021 pdf 112,55 KB 35
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.06.2021 pdf 36,02 KB 14

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Dokumentacja postępowania 16.06.2021 zip 6,88 MB 87

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 05.07.2021 pdf 344,82 KB 22
2 Informacja z otwarcia ofert 05.07.2021 pdf 59,29 KB 50

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty 14.07.2021 pdf 415,77 KB 20

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-07-23 08:44:39 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-07-14 16:55:17 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-07-05 11:36:07 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-07-05 09:23:57 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-06-16 11:57:43 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-06-16 08:24:58 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-06-16 08:24:52 Dominik Butlański Pierwsza publikacja
2021-06-16 08:24:37 Dominik Butlański Utworzenie (wersja robocza)