Marta Królak

Marta
Królak

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka

Zastępca Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Noworodkowego

Znajdziesz mnie: