Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Opis
jednostki

Struktura organizacyjna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

  •  Pracownia Analityki Ogólnej,
  •  Pracownia Chemii Klinicznej i Immunochemii,
  •  Pracownia Hematologii i Koagulologii,
  •  Pracownia Bakteriologii,
  •  Pracownia Serologii Transfuzjologicznej.
  •  Punkt pobrań dla pacjentów ambulatoryjnych.

Telefony

Adresy e-mail

Działalność

Zakład wpisany jest do Rejestru Laboratoriów prowadzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, a wszyscy diagności Zakładu wpisani są na listę diagnostów laboratoryjnych prowadzoną również przez KIDL.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania dla potrzeby Oddziałów i Przychodni Specjalistycznych Szpitala, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu Tomaszowa Mazowieckiego i ościennych gmin, w zakresie badań analityki ogólnej, parazytologii, wirusologii, biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, bakteriologii, hematologii i koagulologii a także immunologii transfuzjologicznej. Badania te wykonywane są zgodnie z wymogami i zaleceniami polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz nowoczesnymi metodami, pozwalającymi uzyskać wiarygodny wynik.

Kadrę Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej stanowi profesjonalny i doświadczony personel składający się z 8 diagnostów (w tym: 1 specjalista II° medycznej diagnostyki laboratoryjnej, 1 specjalista I° analityki klinicznej, 1 specjalista I° mikrobiologii) 9 techników analityki medycznej oraz personel pomocniczy.


Wyposażenie

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wyposażony jest w nowoczesną zautomatyzowaną aparaturę diagnostyczną: analizatory hematologiczne, koagulometry, analizatory biochemiczne, analizator parametrów krytycznych, analizator immunochemiczny, analizator moczu i analizatory bakteriologiczne.
W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, w dni robocze w godzinach 06:30 – 10:00, czynny jest punkt pobrań (budynek główny Szpitala, parter). Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej pracuje w systemie ciągłym, całodobowo.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług w Zakładzie prowadzone są bieżące kontrole wewnątrzlaboratoryjne. Ponadto Zakład bierze udział w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej krajowych i międzynarodowych. Laboratorium używa do badań wyłącznie zamkniętego (bezpiecznego dla pacjentów) systemu pobierania krwi (obecnie Sarstedt).


Galeria

poprzednia jednostka

Zakład Anatomii Patologicznej

nastepna jednostka

Dział Techniczny