Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Opis
jednostki

Struktura organizacyjna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

  •  Pracownia Analityki Ogólnej,
  •  Pracownia Chemii Klinicznej i Immunochemii,
  •  Pracownia Hematologii i Koagulologii,
  •  Pracownia Bakteriologii,
  •  Pracownia Serologii Transfuzjologicznej.
  •  Punkt pobrań dla pacjentów ambulatoryjnych.

Telefony

Adresy e-mail

Działalność

Zakład wpisany jest do Rejestru Laboratoriów prowadzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, a wszyscy diagności Zakładu wpisani są na listę diagnostów laboratoryjnych prowadzoną również przez KIDL.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania dla potrzeby Oddziałów i Przychodni Specjalistycznych Szpitala, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu Tomaszowa Mazowieckiego i ościennych gmin, w zakresie badań analityki ogólnej, parazytologii, wirusologii, biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, bakteriologii, hematologii i koagulologii a także immunologii transfuzjologicznej. Badania te wykonywane są zgodnie z wymogami i zaleceniami polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz nowoczesnymi metodami, pozwalającymi uzyskać wiarygodny wynik.

Kadrę Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej stanowi profesjonalny i doświadczony personel składający się z 8 diagnostów (w tym: 1 specjalista II° medycznej diagnostyki laboratoryjnej, 1 specjalista I° analityki klinicznej, 1 specjalista I° mikrobiologii) 9 techników analityki medycznej oraz personel pomocniczy.


Wyposażenie

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wyposażony jest w nowoczesną zautomatyzowaną aparaturę diagnostyczną: analizatory hematologiczne, koagulometry, analizatory biochemiczne, analizator parametrów krytycznych, analizator immunochemiczny, analizator moczu i analizatory bakteriologiczne.
W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, w dni robocze w godzinach 06:30 – 10:00, czynny jest punkt pobrań (budynek główny Szpitala, parter). Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej pracuje w systemie ciągłym, całodobowo.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług w Zakładzie prowadzone są bieżące kontrole wewnątrzlaboratoryjne. Ponadto Zakład bierze udział w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej krajowych i międzynarodowych. Laboratorium używa do badań wyłącznie zamkniętego (bezpiecznego dla pacjentów) systemu pobierania krwi (obecnie Sarstedt).


Galeria

Kierownik
jednostki

 Irena Szwemberg

mgr farm.
Irena Szwemberg

diagnostyka laboratoryjna

Kierownik Laboratorium

poprzednia jednostka

Zakład Anatomii Patologicznej

nastepna jednostka

Dział Techniczny