Marta Lis-Klimek


Marta Lis-Klimek

Koordynator Zespołu Poradni Specjalistycznych i Przyszpitalnych

Monika Garnys

mgr analityki medycznej
Monika Garnys

laboratoryjna diagnostyka medyczna

Kierownik Laboratorium