Filtry:
LP Tytuł Data ogłoszenia Wyświetleń
230 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 12/2017 08.01.2018 godz. 12:16
229 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 22/2017 z dnia 13.12.2017 r. 08.01.2018 godz. 11:23
228 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 13/2017 z dnia 27.11.2017 r. 08.01.2018 godz. 11:22
227 ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 11/2017 z dnia 27.11.2017 r. 08.01.2018 godz. 11:22
226 ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 08/2017 z dnia 22.11.2017 r. 08.01.2018 godz. 11:20
225 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 9/2017 z dnia 23.11.2017 22.12.2017 godz. 13:21
224 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 19/2017 z dnia 04.12.2017 22.12.2017 godz. 13:16
223 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 18/2017z dnia 01.12.2017r. 22.12.2017 godz. 13:13
222 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 20/2017 z dnia 07.12.2017r 22.12.2017 godz. 13:09
221 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 17/2017 z dnia 01.12.2017r. 18.12.2017 godz. 12:39
220 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 16/2017 dnia 29.11.2017r. 18.12.2017 godz. 12:38
219 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 15/2017 z dnia 29.11.2017r. 18.12.2017 godz. 12:37
218 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 14/2017 z dnia 29.11.2017r. 18.12.2017 godz. 12:36
217 ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 10/2017 dnia 24.11.2017r. 18.12.2017 godz. 12:35
216 Ogłoszenie o konkursie nr 22 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym 14.12.2017 godz. 08:38
215 Ogłoszenie o konkursie nr 21 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Urologicznej 12.12.2017 godz. 14:11
214 Ogłoszenie o konkursie nr 20 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 07.12.2017 godz. 15:27
213 Ogłoszenie o konkursie nr 19 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 05.12.2017 godz. 08:06
212 Ogłoszenie o konkursie nr 18 na udzielanie świadczeń w Zakładzie Anatomii Patologicznej 01.12.2017 godz. 14:50
211 Ogłoszenie o konkursie nr 17 na udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno - Położniczej 01.12.2017 godz. 14:43
210 Nowy termin składania i otwarcia ofert dot. konkursu nr 9 01.12.2017 godz. 14:41
209 Ogłoszenie o konkursie nr 16 na stanowisko Koordynatora Oddziału Neonatologicznego 30.11.2017 godz. 08:39
208 Ogłoszenie o konkursie nr 15 na stanowisko Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego 30.11.2017 godz. 08:38
207 Ogłoszenie o konkursie nr 14 na stanowisko Koordynatora Centrum Diagnostyki Obrazowej 30.11.2017 godz. 08:37
206 Ogłoszenie o konkursie nr 11 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 28.11.2017 godz. 15:51
205 Ogłoszenie o konkursie nr 13 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neonatologicznym i Poradni Neonatologicznej 28.11.2017 godz. 15:32
204 Ogłoszenie o konkursie nr 12 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym 28.11.2017 godz. 15:26
203 Ogłoszenie o konkursie nr 10 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Psychiatrycznym 28.11.2017 godz. 15:14
202 Ogłoszenie o konkursie nr 9 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Centrum Diagnostyki Obrazowej 27.11.2017 godz. 13:37
201 Ogłoszenie o konkursie nr 8 z dnia 22 listopada 2017 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym i Poradni Alergologicznej dla Dzieci 24.11.2017 godz. 12:53