Filtry:
LP Tytuł Data ogłoszenia Wyświetleń
375 Ogłoszenie o konkursie Nr 71/2022 z dnia 24.11.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji medycznych w dziedzinie nefrologii i chirurgii klatki piersiowej w TCZ SP. z o.o. 28.11.2022 godz. 09:30
374 Ogłoszenie o konkursie Nr 70/2022 z dnia 24.11.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarzy w PZP i w PLU 25.11.2022 godz. 11:27
373 Ogłoszenie o konkursie Nr 69/2022 z dnia 18.11.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Poradni Alergologicznej dla Dzieci 21.11.2022 godz. 11:54
372 Ogłoszenie o konkursie nr 68/2022 z dnia 17.11.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym 21.11.2022 godz. 11:46
371 Ogłoszenie o konkursie nr 67/2022 z dnia 16.11.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni: Okulistycznej, Neurologicznej i Kardiologicznej 17.11.2022 godz. 09:47
370 Ogłoszenie o konkursie nr 66/2022 z dnia 14.11.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale pediatrycznym 16.11.2022 godz. 09:08
369 Ogłoszenie o konkursie Nr 65/2022 z dnia 03.11.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną 04.11.2022 godz. 09:30
368 Ogłoszenie o konkursie nr 64/2022 z dnia 03.11.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej 04.11.2022 godz. 09:15
367 Ogłoszenie o konkursie Nr 63/2022 z dnia 03.11.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc 04.11.2022 godz. 09:10
366 Ogłoszenie o konkursie nr 62 z dnia. 02.11.2022 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Inspektora Ochrony Radiologicznej w Centrum Diagnostyki Obrazowej 02.11.2022 godz. 10:28
365 Ogłoszenie o konkursie Nr 61/2022 z dnia 27.10.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Ratownictwa Medycznego w TCZ Sp. z o.o. przez ratownika medycznego/rat. med. kierowcę; pielęgniarkę systemu 28.10.2022 godz. 08:38
364 Ogłoszenie o konkursie nr 60/2022 z dnia 27.10.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w pracowni endoskopowej w TCZ Sp. z o.o. 28.10.2022 godz. 08:33
363 Ogłoszenie o konkursie nr 59/2022 z dnia 27.10.2022r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych w TCZ Sp. zo.o. 28.10.2022 godz. 08:25
362 Ogłoszenie o konkursie nr 58/2022 z dnia 25.10.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Otolaryngologicznym 26.10.2022 godz. 08:26
361 Ogłoszenie o konkursie nr 57/2022 z dnia 26.10.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 25.10.2022 godz. 12:19
360 Ogłoszenie o konkursie nr 56/2022 z dnia 21.10.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Amedycznym i Transporcie Medycznym 24.10.2022 godz. 09:43
359 Ogłoszenie o Konkursie Nr 55/ 2022 z dnia 19.10.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym 20.10.2022 godz. 13:38
358 Ogłoszenie o konkursie Nr 54/2022 z dnia 18.10.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Inspektora Ochrony Radiologicznej w TCZ Sp. z o.o. 20.10.2022 godz. 13:31
357 Ogłoszenie o konkursie nr 53 z dnia 27.09.2022 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododziałem Kardiologicznym i Geriatrycznych 27.09.2022 godz. 14:12
356 Ogłoszenie o konkursie Nr 52/2022 z dnia 13.09.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 14.09.2022 godz. 09:11
355 Ogłoszenie o konkursie NR 51 z dn. 29.08.2022 r. na świadczenia zdrowotne wykonywane przez psychologa w Oddziale Psychiatrycznym 30.08.2022 godz. 11:56
354 Ogłoszenie o konkursie NR 50 z dnia 22.08.2022 r. na udzielanie świadczen zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Poododziałem Kardiologicznym i Geriatrycznym 24.08.2022 godz. 09:30
353 Ogłoszenie o konkursie NR 49 z dn. 18.08.2022 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale oObserwacyjn - Zakaźnym 22.08.2022 godz. 08:20
352 Ogłoszenie o konkursie Nr 47/2022 z dnia 12.08.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 17.08.2022 godz. 14:02
351 Ogłoszenie o konkursie Nr 48/2022 z dnia 17.08.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Diagnostyki Obrazowej 17.08.2022 godz. 13:59
350 Ogłoszenie o konkursie nr 46 z dn. 12.08.2022 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielegniarkę koordynujacą Oddziałem Obserwacyjno - Zakaźnym 16.08.2022 godz. 14:09
349 Ogłoszenie o konkursie nr 45 z dn. 11.08.2022 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza koordynatora w Oddziale Neonatologiznym 16.08.2022 godz. 14:05
348 Ogłoszenie o konkursie nr 44 z dn. 11.08.2022 r. na udzielanie świadczen pielęgnacyjno - opiekuńczych w Zakładzie Pielegnacyjno - Opiekuńczym 16.08.2022 godz. 13:56
347 Ogłoszenie o konkursie Nr 43/2022 z dnia 09.08.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej 12.08.2022 godz. 12:11
346 Ogloszenie o konkursie Nr 42/2022 z dnia 09.08.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni leczenia Bólu 12.08.2022 godz. 12:04
345 Ogłoszenie o konkursie Nr 41/2022 z dnia 08.08.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w oddziale Położniczo-Ginekologicznym 09.08.2022 godz. 11:15
344 Ogłoszenie o konkursie nr 40/2022 z dnia 08.08.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną 09.08.2022 godz. 11:11
343 Ogłoszenie o konkursie Nr 39/2022 z dnia 08.08.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym 09.08.2022 godz. 11:09
342 Ogłoszenie o konkursie nr 38/2022 z dnia 08.08.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii urazowo-Ortopedycznym 09.08.2022 godz. 11:05
341 Ogłoszenie o konkursie Nr 37/2022 z dnia 01.08.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, ratownika medycznego-kierowcę i pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Ratownictwa Medycznego i Zespole Transportu Medycznego 01.08.2022 godz. 14:51
340 Ogłoszenie o konkursie Nr 36/2022 z dnia 28.07.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Geriatrycznym 29.07.2022 godz. 12:44
339 Ogłoszenie o konkursie nr 35/2022 z dnia 15.07.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym 18.07.2022 godz. 09:09
338 Ogłoszenie o konkursie Nr 34/2022 z dnia 28.06.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 28.06.2022 godz. 13:53
337 Ogłoszenie o konkursie Nr 33/2022 z dnia 28.06.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym 28.06.2022 godz. 13:49
336 Ogłoszenie o konkursie nr 32/2022 z dnia 23.06.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 23.06.2022 godz. 10:36
335 Ogłoszenie o konkursie Nr 31/2022 z dnia15.06.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i lekarza Koordynatora w Oddziale Chorób Zakaźnych i Poradni Chorób Zakaźnych. 20.06.2022 godz. 09:22
334 Ogloszenie o konkursie Nr 30/2022 z dnia 14.06.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki /pielęgniarzy w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej 14.06.2022 godz. 14:16
333 Ogłoszenie o konkursie Nr 29/2022 z dnia 09.06.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Geriatrycznym 09.06.2022 godz. 14:25
332 Ogłoszenie o konkursie nr 28/2022 z dnia 08.06.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w oddziale rehabilitacyjnym 09.06.2022 godz. 14:16
331 Konkurs nr 27/2022 z dnia 06.06.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i lekarza Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego 08.06.2022 godz. 07:25
330 Ogłoszenie o konkursie Nr 26/2022 z dnia 31.05.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym 02.06.2022 godz. 09:46
329 Ogłoszenie o konkursie Nr 25/2022 z dnia 17.05.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę w Zespole Ratownictwa Medycznego i Zespole Transportu medycznego 18.05.2022 godz. 14:06
328 Ogłoszenie o konkursie Nr 24/2022 z dnia 12.05.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoteraputę w Oddziale Rehabilitacyjnym 13.05.2022 godz. 09:41
327 Ogłoszenie o konkursie Nr 23/2022 z dnia 12.05.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 13.05.2022 godz. 09:36
326 Ogłoszenie o konkursie Nr 22/2022 z dnia 29.04.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 02.05.2022 godz. 09:35