Filtry:
LP Tytuł Data ogłoszenia Wyświetleń
122 Przesunięcie terminu składania ofert Konkursu Nr 27/2019 w Oddziale Pediatrycznym 16.05.2019 godz. 08:05
121 Ogłoszenie nr 32 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz pełnienie dyżurów medycznych w CDO 15.05.2019 godz. 12:35
120 Ogłoszenie o konkursie Nr 33/2019 z dnia 14.05.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym 14.05.2019 godz. 14:13
119 Ogłoszenie w spr. zatrudnienia pielęgniarki /pielęgniarza operacyjnego ( instrumentariuszki/ instrumentariusza) 13.05.2019 godz. 15:18
118 Ogłoszenie o konkursie nr 30 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w NPL 13.05.2019 godz. 10:56
117 Ogłoszenie o konkursie Nr 31/2019 z dnia 09.05.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 10.05.2019 godz. 12:32
116 Ogłoszenie o konkursie Nr 29/2019 z dnia 06.05.2019r na wykonywanie świadczen zdrowotnych przez lekarza Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 08.05.2019 godz. 09:35
115 Ogłoszenie o konkursie Nr 28/2019 z dnia 06.05.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 08.05.2019 godz. 09:26
114 Ogłoszenie o konkursie nr 27/2019 z dnia 24.04.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym 25.04.2019 godz. 14:12
113 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 21 na lekarza w NPL 25.04.2019 godz. 13:18
112 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Nr 16/2019 z dnia 13.03.2019r. 19.04.2019 godz. 07:53
111 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 20/2019 z dnia 19.03.2019 15.04.2019 godz. 10:14
110 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 17/2019 z dnia 14.03.2019 12.04.2019 godz. 11:56
109 Ogłoszenie o konkursie nr 25/2019 z dnia 10.04.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale ratunkowym z Izbą Przyjęć 11.04.2019 godz. 13:35
108 Ogłoszenie o konkursie nr 26 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Psychiatrycznym 09.04.2019 godz. 15:21
107 ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert dot. Konkursu nr 23 na Koordynatora SOR 09.04.2019 godz. 15:14
106 Unieważnienie konkursu nr 22/2019 z dnia 21.03.2019 09.04.2019 godz. 09:04
105 Rozstrzygnięcie konkursu nr 19/2019 na lekarza w SOR 04.04.2019 godz. 11:08
104 Ogłoszenie o konkursie nr 24 z dnia 03 kwietnia 2019 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym 04.04.2019 godz. 10:48
103 Ogłoszenie o zmianie formularza ofertowego oraz projektu umowy do konkursu nr 21 na NPL 04.04.2019 godz. 10:33
102 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 19/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych prze lekrzy w ramach dyzurów pod telefonem w Oddziale Urologicznym 02.04.2019 godz. 14:21
101 Rozstrzygnięcie konkursu nr 10/2019 28.03.2019 godz. 09:42
100 Ogłoszenie o konkursie nr 23 z dn. 26 marca 2019 r. na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza Koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć 27.03.2019 godz. 11:04
99 Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu nr 15/2019r. z dnia 04.03.2019r. 26.03.2019 godz. 08:33
98 Ogłoszenie o konkursie Nr 22/2019 z dnia 21.03.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym 25.03.2019 godz. 08:10
97 Ogłoszenie o zmianie formularza ofertowego oraz projektu umowy do konkursu nr 21 z dnia 19.03.2019 r. 22.03.2019 godz. 14:58
96 Ogłoszenie o konkursie Nr 20/2019 z dnia 19.03.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Okulistycznej 21.03.2019 godz. 09:03
95 Ogłozenie o konkursie nr 21 z dnia 19.03.2019 r. na udzielanie świadczen zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Światecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej 19.03.2019 godz. 15:32
94 Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu nr 12/2019 19.03.2019 godz. 10:28
93 Ogłoszenie o konkursie nr 19 z dnia 18.03.2019 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów pod telefonem w Oddziele Urologicznym 18.03.2019 godz. 15:13
92 Ogłoszenie o konkursie nr 18 z dnia 15.03.2019 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izba Przyjęć 15.03.2019 godz. 15:35
91 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu nr 14 na położną w POZ 15.03.2019 godz. 12:28
90 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 13 na pielęgniarkę/ pielęgniarza operacyjnego 15.03.2019 godz. 12:27
89 Unieważnienie konkursu Nr 11/2019 z dnia 25.02.2019r. 15.03.2019 godz. 08:03
88 Ogłoszenie o konkursie nr 17/2019 z dnia 14.03.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradnia Alergologicznej dla Dzieci i w Poradni Urologicznej 15.03.2019 godz. 07:54
87 Ogłoszenie o konkursie nr 16/2019 z dnia 13.03.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 15.03.2019 godz. 07:51
86 Ogłoszenie o Konkursie nr 15/2019 z dnia 04.03.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodkowym 05.03.2019 godz. 13:59
85 Rozstrzygnięcie konkursu nr 7 na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Medycznych 28.02.2019 godz. 14:08
84 Rozstrzygnięcie konkursu nr 8 na udzielanie świadczeń zdrowotnych prze lekarza w POZ 28.02.2019 godz. 14:05
83 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu nr 9/2019 na udzielanie świadczeń przez lekarza w NPL 27.02.2019 godz. 15:58
82 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 2 na wykonywanie obowiązków Koordynatora w SOR 27.02.2019 godz. 15:56
81 ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 1/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w SOR 27.02.2019 godz. 15:55
80 ogłoszenie o konkursie nr 14 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 27.02.2019 godz. 15:53
79 ogłoszenie o konkursie nr 13 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza operacyjnego 27.02.2019 godz. 15:51
78 Ogłoszenie o konkursie nr 12 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika medycznego w ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 26.02.2019 godz. 15:12
77 Konkurs nr 11/2019 z dnia 25.02.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym 25.02.2019 godz. 11:28
76 ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 4 na Ratownika Medycznego 15.02.2019 godz. 16:44
75 Ogłoszenie o konkursie nr 10 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Urologicznej 15.02.2019 godz. 16:42
74 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 6 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych prze pielegniarkę systemu 15.02.2019 godz. 16:40
73 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 5 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 14.02.2019 godz. 15:52