Filtry:
LP Tytuł Data ogłoszenia Wyświetleń
263 Ogłoszenie o konkursie nr 22 z dn. 10.05.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Oddziale psychiatrycznym 10.05.2021 godz. 12:45
262 Ogłoszenie o konkursie nr 21 z dn. 04.05.2021 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/ pielęgniarza w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 05.05.2021 godz. 09:23
261 Ogłoszenie o konkursie Nr 20/2021 z dnia 22.04.2021 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i lekarza Koordynatora w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 23.04.2021 godz. 09:33
260 Ogłoszenie o konkursie Nr 18/2021 z dnia 21.04.2021r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej 22.04.2021 godz. 10:38
259 Ogłoszenie o konkursie nr 19/2021 z dnia 21.04.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Zespole Poradni Specjalistycznych i Przyszpitalnych 21.04.2021 godz. 14:29
258 Konkurs nr 17/2021 z dn. 20.04.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: ratownika med, ratownika med. - kierowce, pielęgniarkę sysytemu w Zespole Ratownictwa Medycznego ( Ratownictwo Medyczn i Transport Medyczny) 20.04.2021 godz. 14:16
257 Ogłoszenie o konkursie Nr 16/2021 z dnia 14.04.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym 15.04.2021 godz. 09:23
256 Ogłoszenie o konkursie NR 15/2021 z dnia 25.03.2021 na wykonywanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 26.03.2021 godz. 09:40
255 Ogłoszenie o konkursie Nr 14/2021 z dnia 25.03.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 26.03.2021 godz. 09:35
254 Ogłoszenie o konkursie nr 13 z dn. 18.03.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Chorób Wewnetrznych, w Oddziale Neurologicznym, w Oddziale Psychiatrycznym 18.03.2021 godz. 13:56
253 Ogłoszenie o konkursie nr 12/2021 z dn. 12.03.2021 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Alergologicznej dla Dzieci 15.03.2021 godz. 13:44
252 Ogłoszenie o konkursie nr 11/2021 z dn. 12.03.2021 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej 15.03.2021 godz. 13:41
251 Ogłoszenie o Konkursie Nr 10/2021 z dnia 09.03.2021r na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Oddziału Urologicznego 10.03.2021 godz. 09:44
250 Ogłoszenie o konkursie Nr 9/2021 z dnia 09.03.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologicznym 10.03.2021 godz. 09:39
249 Ogłoszenie o konkursie Nr 8/2021 z dnia 01.03.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Otolaryngologicznym i Poradni Otolaryngologicznej 01.03.2021 godz. 13:54
248 Ogłoszenie o konkursie Nr 7/2021 z dnia 01.03.2021r. na wtykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym 01.03.2021 godz. 13:48
247 Ogłoszenie o konkursie Nr 6/2021 z dnia 15.02.2021r na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Medycznych 17.02.2021 godz. 11:36
246 Ogłoszenie o konkursie Nr 5/2021 z dnia 12.02.2021r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w TCZ Sp. z o.o. 12.02.2021 godz. 11:05
245 Ogłoszenie o konkursie Nr 4/2021 z dnia 10.02.2021 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 11.02.2021 godz. 13:26
244 Ogłoszenie o konkursie Nr 3/2021 z dnia 10.02.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym 11.02.2021 godz. 13:21
243 Konkurs Nr 2/2021 z dnia 01.02.2021r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza w POZ 03.02.2021 godz. 09:17
242 Konkurs Nr 1/2021 z dnia 04.01.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratwinictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 04.01.2021 godz. 14:12
241 Ogłoszenie o konkursie Nr 53/2020 z dnia 15.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 16.12.2020 godz. 09:31
240 Konkurs nr 52/2020 z dnia 11.12.2020 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medyczny w ZWRM 11.12.2020 godz. 11:46
239 Ogłoszenie o konkursie Nr 51/2020 z dnia 08.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Koordynatora Centrum Diagnostyki Obrazowej 08.12.2020 godz. 09:48
238 Ogłoszenie o konkursie Nr 50/2020 z dnia 03.12.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym 03.12.2020 godz. 13:47
237 Ogłoszenie o konkursie Nr 49/2020 z dnia 27.11.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Kardiologicznym Oddziału Chorób Wewnętrznych 30.11.2020 godz. 09:59
236 Ogłoszenie o konkursie Nr 48/2020 z dnia 20.11.2020 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 23.11.2020 godz. 14:26
235 Ogłoszenie o konkursie nr 47 z dnia 20.11.2020 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy i polożne/ położnych w TCZ Sp. z o.o. 23.11.2020 godz. 14:05
234 Ogłoszenie o konkursie Nr 46/2020 z dnia 17.11.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Oddziału Neurologicznego 19.11.2020 godz. 10:16
233 Ogłoszenie o konkursie Nr 45/2020 z dnia 16.11.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznego 17.11.2020 godz. 13:56
232 Ogłoszenie o konkursie Nr 44/2020 z dnia 10.11.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale urologicznym i/lub Poradni urologicznej 12.11.2020 godz. 11:30
231 Ogłoszenie o konkursie nr 43 z dnia 29.10.2020 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego i pielęgniarkę systemu w Zespole Ratownictwa Medycznego (ZWRM) 29.10.2020 godz. 13:53
230 Ogłoszenie o konkursie Nr 42/2020 z dnia 27.10.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym. 28.10.2020 godz. 09:32
229 Ogłoszenie o konkursie Nr 41/2020 z dnia 26.10.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Położniczo-Ginekologicznej lub Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 27.10.2020 godz. 09:09
228 Ogłoszenie o konkursie nr 40/2020 z dnia 20.10.2020 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielegniarki/ pielęgniarzy i połozne / położnych w TCZ Sp. zo.o. 20.10.2020 godz. 11:20
227 Ogłoszenie o konkursie nr 39/2020 z dnia 09.10.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 12.10.2020 godz. 08:14
226 Ogłoszenie o konkursie Nr 38/2020 z dnia 06.10.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym. 07.10.2020 godz. 09:29
225 Ogłoszenie o konkursie Nr 37/2020 z dnia 24.09.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neonatologicznym 29.09.2020 godz. 08:07
224 Ogłoszenie o konkursie Nr 36/2020 z dnia 17.09.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Koordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 22.09.2020 godz. 12:04
223 Ogloszenie o konkursie Nr 35/2020 z dnia 11.09.2020r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 11.09.2020 godz. 11:55
222 Ogłoszenie o konkursie Nr 34/2020 z dnia 09.09.2020r.na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 09.09.2020 godz. 13:00
221 Ogłoszenie o konkursie Nr 33/2020 z dnia 09.09.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 09.09.2020 godz. 12:55
220 Ogłoszenie o konkursie Nr 31/2020 z dnia 08.09.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Kardiologicznym Oddziału Chorób Wewnętrznych, w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Poradni Kardiologicznej 08.09.2020 godz. 11:43
219 Ogłoszenie o konkursie Nr 30/2020 z dnia 31.08.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym 31.08.2020 godz. 13:45
218 Ogłoszenie o konkursie Nr 29/2020 z dnia 27.08.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 28.08.2020 godz. 08:50
217 Ogłoszenie o konkursie Nr 28/2020 z dnia 10.08.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Poradni Chorób Zakaźnych. 11.08.2020 godz. 13:58
216 Ogłoszenie o konkursie Nr 27/2020 z dnia 10.08.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Pododdziale Kardiologicznym Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz w Oddziale Chorób Wewnętrznych 11.08.2020 godz. 13:53
215 ogłoszenie o konkursie Nr 26/2020 z dnia 10.08.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym. 11.08.2020 godz. 13:48
214 Ogłoszenie o konkursie Nr 25/2020 z dnia 30.07.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Zakaźnych i Poradni Chorób Zakaźnych 31.07.2020 godz. 12:33