Filtry:
LP Tytuł Data ogłoszenia Wyświetleń
238 Ogłoszenie o konkursie Nr 50/2020 z dnia 03.12.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym 03.12.2020 godz. 13:47
237 Ogłoszenie o konkursie Nr 49/2020 z dnia 27.11.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Kardiologicznym Oddziału Chorób Wewnętrznych 30.11.2020 godz. 09:59
236 Ogłoszenie o konkursie Nr 48/2020 z dnia 20.11.2020 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 23.11.2020 godz. 14:26
235 Ogłoszenie o konkursie nr 47 z dnia 20.11.2020 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy i polożne/ położnych w TCZ Sp. z o.o. 23.11.2020 godz. 14:05
234 Ogłoszenie o konkursie Nr 46/2020 z dnia 17.11.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Oddziału Neurologicznego 19.11.2020 godz. 10:16
233 Ogłoszenie o konkursie Nr 45/2020 z dnia 16.11.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznego 17.11.2020 godz. 13:56
232 Ogłoszenie o konkursie Nr 44/2020 z dnia 10.11.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale urologicznym i/lub Poradni urologicznej 12.11.2020 godz. 11:30
231 Ogłoszenie o konkursie nr 43 z dnia 29.10.2020 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego i pielęgniarkę systemu w Zespole Ratownictwa Medycznego (ZWRM) 29.10.2020 godz. 13:53
230 Ogłoszenie o konkursie Nr 42/2020 z dnia 27.10.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym. 28.10.2020 godz. 09:32
229 Ogłoszenie o konkursie Nr 41/2020 z dnia 26.10.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Położniczo-Ginekologicznej lub Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 27.10.2020 godz. 09:09
228 Ogłoszenie o konkursie nr 40/2020 z dnia 20.10.2020 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielegniarki/ pielęgniarzy i połozne / położnych w TCZ Sp. zo.o. 20.10.2020 godz. 11:20
227 Ogłoszenie o konkursie nr 39/2020 z dnia 09.10.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 12.10.2020 godz. 08:14
226 Ogłoszenie o konkursie Nr 38/2020 z dnia 06.10.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym. 07.10.2020 godz. 09:29
225 Ogłoszenie o konkursie Nr 37/2020 z dnia 24.09.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neonatologicznym 29.09.2020 godz. 08:07
224 Ogłoszenie o konkursie Nr 36/2020 z dnia 17.09.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Koordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 22.09.2020 godz. 12:04
223 Ogloszenie o konkursie Nr 35/2020 z dnia 11.09.2020r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 11.09.2020 godz. 11:55
222 Ogłoszenie o konkursie Nr 34/2020 z dnia 09.09.2020r.na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 09.09.2020 godz. 13:00
221 Ogłoszenie o konkursie Nr 33/2020 z dnia 09.09.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 09.09.2020 godz. 12:55
220 Ogłoszenie o konkursie Nr 31/2020 z dnia 08.09.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Kardiologicznym Oddziału Chorób Wewnętrznych, w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Poradni Kardiologicznej 08.09.2020 godz. 11:43
219 Ogłoszenie o konkursie Nr 30/2020 z dnia 31.08.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym 31.08.2020 godz. 13:45
218 Ogłoszenie o konkursie Nr 29/2020 z dnia 27.08.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 28.08.2020 godz. 08:50
217 Ogłoszenie o konkursie Nr 28/2020 z dnia 10.08.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Poradni Chorób Zakaźnych. 11.08.2020 godz. 13:58
216 Ogłoszenie o konkursie Nr 27/2020 z dnia 10.08.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Pododdziale Kardiologicznym Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz w Oddziale Chorób Wewnętrznych 11.08.2020 godz. 13:53
215 ogłoszenie o konkursie Nr 26/2020 z dnia 10.08.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym. 11.08.2020 godz. 13:48
214 Ogłoszenie o konkursie Nr 25/2020 z dnia 30.07.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Zakaźnych i Poradni Chorób Zakaźnych 31.07.2020 godz. 12:33
213 Ogłoszenie o konkursie Nr 24/2020 z dnia 29.07.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale otolaryngologicznym i Poradni Otolaryngologicznej 30.07.2020 godz. 11:09
212 Ogłoszenie o konkursie Nr 23/2020 z dnia 28.07.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 28.07.2020 godz. 14:13
211 Ogłoszenie o konkursie Nr 22/2020 z dnia 16.07.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza w NPL 16.07.2020 godz. 12:18
210 Ogłoszenie o konkursie Nr 21/2020 z dnia 13.07.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Kardiologicznym Oddziału Chorób Wewnętrznych 13.07.2020 godz. 11:20
209 Ogłoszenie o konkursie Nr 20/2020 z dnia 09.07.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Poradbi Chorób Zakaźnych 10.07.2020 godz. 09:54
208 Ogłoszenie o konkursie nr 19 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym i Poradni Chorób Zakaźnych 18.06.2020 godz. 15:01
207 Ogłoszenie o konkursie nr 18 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w NPL. 18.06.2020 godz. 13:00
206 Ogłoszenie o konkursie Nr 17/2020 z dnia 11.05.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Pododdziale Kardiologicznym Oddziału Chorób Wewnętrznych 13.05.2020 godz. 08:47
205 Konkurs Nr 16/2020 z dnia 07.04.2020 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 09.04.2020 godz. 07:04
204 Konkurs Nr 15/2020 z dnia 07.04.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pododdziale Kardiologicznym Oddziału Chorób Wewnetrznych 09.04.2020 godz. 07:03
203 Ogłoszenie o konkursie Nr 14/2020 z dnia 23.03.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym 26.03.2020 godz. 11:51
202 Konkurs nr 13/2020 z dnia 20.02.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pododdziale Geriatrycznym Oddziału Chorób Wewnętrznych 24.02.2020 godz. 10:24
201 Ogłoszenie o konkursie nr 12/2020 z dnia 20.02.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 24.02.2020 godz. 10:19
200 Ogłoszenie o Konkursie Nr 11/2020 z dnia 13.02.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Psychiatrycznym 18.02.2020 godz. 07:47
199 Ogłoszenie o konkursie Nr 10/2020 z dnia 12.02.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Oddział Rehabilitacji 13.02.2020 godz. 13:00
198 Ogłoszenie o konkursie Nr 9/2020 z dnia 11.02.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 12.02.2020 godz. 08:21
197 Konkurs Nr 8/2020 z dnia 30.01.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 31.01.2020 godz. 12:57
196 Konkurs Nr 7/2020 z dnia 30.01.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 31.01.2020 godz. 12:49
195 Ogłoszenie o konkursie nr 6 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: ratownika medycznego, ratownika medycznego -kierowcę oraz pielęgniarkę systemu w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 30.01.2020 godz. 06:40
194 Konkurs Nr 5/2020 z dnia 15.01.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych należących do lekarza w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej 16.01.2020 godz. 08:35
193 Konkurs Nr 4/2020 z dnia 14.01.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Centrum Diagnostyki Obrazowej 14.01.2020 godz. 13:11
192 Konkurs Nr 3/2020 z dnia 08.01.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza Koordynatora w Oddziale Chorób Wewnętrznych. 08.01.2020 godz. 11:17
191 Konkurs Nr 2/2020 z dnia 07.01.2020 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 07.01.2020 godz. 12:10
190 Konkurs Nr 1/2020 z dnia 03.01.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neonatologicznym. 07.01.2020 godz. 12:02
189 Ogłoszenie o konursie nr 100/2019 na Koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć 20.12.2019 godz. 15:14