Filtry:
LP Tytuł Data ogłoszenia Wyświetleń
41 Ogłoszenie o konkursie nr 5 z dn.19.09.2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatryczym i Poradni Alergologicznej dla Dzieci 19.09.2018 godz. 15:21
40 Konkurs Nr 3/2018 z dnia 13.06.2018 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU 12.07.2018 godz. 09:32
39 Ogłoszenie o konkursie nr 4 z 2018r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 26.06.2018 godz. 12:10
38 Ogłoszenie o konkursie nr 3 z dnia 13.06.2018 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Poradni Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Onkologicznej 13.06.2018 godz. 14:10
37 Rozstrzygnięcie konkursu nr 2/2018 na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Medycznych 30.05.2018 godz. 15:57
36 Oferta pracy dla lekarza w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opiece Lekarskiej 16.05.2018 godz. 09:58
35 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 1/2018 r. 14.05.2018 godz. 14:27
34 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Medycznych 04.05.2018 godz. 08:01
33 Ogłoszenie o konkursie nr 1 z dnia 13.04.2018 r na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych 13.04.2018 godz. 15:15
32 Oferta pracy na stanowisko Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych 09.04.2018 godz. 11:25
31 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 21/2017 z dnia 12.12.2017r, 17.01.2018 godz. 13:04
30 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 12/2017 08.01.2018 godz. 12:16
29 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 22/2017 z dnia 13.12.2017 r. 08.01.2018 godz. 11:23
28 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 13/2017 z dnia 27.11.2017 r. 08.01.2018 godz. 11:22
27 ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 11/2017 z dnia 27.11.2017 r. 08.01.2018 godz. 11:22
26 ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 08/2017 z dnia 22.11.2017 r. 08.01.2018 godz. 11:20
25 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 9/2017 z dnia 23.11.2017 22.12.2017 godz. 13:21
24 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 19/2017 z dnia 04.12.2017 22.12.2017 godz. 13:16
23 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 18/2017z dnia 01.12.2017r. 22.12.2017 godz. 13:13
22 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 20/2017 z dnia 07.12.2017r 22.12.2017 godz. 13:09
21 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 17/2017 z dnia 01.12.2017r. 18.12.2017 godz. 12:39
20 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 16/2017 dnia 29.11.2017r. 18.12.2017 godz. 12:38
19 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 15/2017 z dnia 29.11.2017r. 18.12.2017 godz. 12:37
18 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 14/2017 z dnia 29.11.2017r. 18.12.2017 godz. 12:36
17 ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 10/2017 dnia 24.11.2017r. 18.12.2017 godz. 12:35
16 Ogłoszenie o konkursie nr 22 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym 14.12.2017 godz. 08:38
15 Ogłoszenie o konkursie nr 21 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Urologicznej 12.12.2017 godz. 14:11
14 Ogłoszenie o konkursie nr 20 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 07.12.2017 godz. 15:27
13 Ogłoszenie o konkursie nr 19 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 05.12.2017 godz. 08:06
12 Ogłoszenie o konkursie nr 18 na udzielanie świadczeń w Zakładzie Anatomii Patologicznej 01.12.2017 godz. 14:50
11 Ogłoszenie o konkursie nr 17 na udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno - Położniczej 01.12.2017 godz. 14:43
10 Nowy termin składania i otwarcia ofert dot. konkursu nr 9 01.12.2017 godz. 14:41
9 Ogłoszenie o konkursie nr 16 na stanowisko Koordynatora Oddziału Neonatologicznego 30.11.2017 godz. 08:39
8 Ogłoszenie o konkursie nr 15 na stanowisko Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego 30.11.2017 godz. 08:38
7 Ogłoszenie o konkursie nr 14 na stanowisko Koordynatora Centrum Diagnostyki Obrazowej 30.11.2017 godz. 08:37
6 Ogłoszenie o konkursie nr 11 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 28.11.2017 godz. 15:51
5 Ogłoszenie o konkursie nr 13 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neonatologicznym i Poradni Neonatologicznej 28.11.2017 godz. 15:32
4 Ogłoszenie o konkursie nr 12 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym 28.11.2017 godz. 15:26
3 Ogłoszenie o konkursie nr 10 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Psychiatrycznym 28.11.2017 godz. 15:14
2 Ogłoszenie o konkursie nr 9 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Centrum Diagnostyki Obrazowej 27.11.2017 godz. 13:37
1 Ogłoszenie o konkursie nr 8 z dnia 22 listopada 2017 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym i Poradni Alergologicznej dla Dzieci 24.11.2017 godz. 12:53