Filtry:
LP Tytuł Data ogłoszenia Wyświetleń
287 Konkurs Nr 46/2021 z dnia 19.10.2021 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i techników w Centum Diagnostyki Obrazowej 20.10.2021 godz. 14:11
286 Ogłoszenie o konkursie Nr 45/2021 z dnia 08.10.2021r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy i położne w TCZ Sp. z o.o. 12.10.2021 godz. 09:52
285 Konkurs Nr 44/2021 z dnia 04.10.2021 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i lekarza Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego 06.10.2021 godz. 07:56
284 Konkurs Nr 43/2021 z dnia 27.09.2021 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w NPL 27.09.2021 godz. 12:41
283 ogłoszenie o konkursie Nr 42/2021 z dnia 09.09.2021 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych 13.09.2021 godz. 07:09
282 Ogłoszenie o konkursie Nr 41/2021 z dnia 09.09.2021 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym 13.09.2021 godz. 07:05
281 Ogłoszenie o konkursie Nr 40/2021 z dnia 09.09.2021 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Kardiologicznym Oddziału Chorób Wewnętrznych 13.09.2021 godz. 07:01
280 Ogłoszenie o konkursie nr 39 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielegniarki/ pielegniarzy, położne/ położnych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 10.08.2021 godz. 13:28
279 Ogłoszenie o konkursie Nr 38/2021 z dnia 29.07.2021 na udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczych 30.07.2021 godz. 12:34
278 Ogłoszenie o konkursie Nr 37/2021 z dnia 27.07.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Diagnostyki Obrazowej 28.07.2021 godz. 11:19
277 Ogłoszenie o konkursie Nr 36/2021 z dnia 27.07.2021 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Oddziałou Chorób Wewnętrznych 28.07.2021 godz. 09:42
276 Ogłoszenie o konkursie Nr 35/2021 z dnia 19.07.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w NPL 20.07.2021 godz. 09:23
275 Ogłoszenie o konkursie Nr 34/2021 z dnia 19.07.2021 na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Poradni Chirurgicznej i Onkologicznej 19.07.2021 godz. 09:53
274 Ogłoszenie o konkursie nr 33 z dn. 15.07.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika medycznego w Oddziale Psychiatrycznym 15.07.2021 godz. 13:29
273 Ogłoszenie o konkursie nr 32 z dn. 30.06.2021 na pielegniarkę/pielęgniarza w Oddziale Pediatrycznym 30.06.2021 godz. 13:41
272 Ogłoszenie o konkursie nr 31 z dn. 22.06.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Pracowni Endoskopowej 22.06.2021 godz. 13:41
271 Ogłoszenie o konkursie nr 30 z dnia 16.06.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/ pielęgniarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 17.06.2021 godz. 09:42
270 Ogłoszenie o konkursie nr 29 z dnia 14.06.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Oddziale Psychiatrycznym 14.06.2021 godz. 14:25
269 Ogłoszenie o konkursie Nr 28/2021 z dnia 01.06.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego 04.06.2021 godz. 07:27
268 Ogłoszenie o konkursie nr 25/2021 z dn. 19.05.2021 r. na udzielanie świadczeń medycznych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 20.05.2021 godz. 09:35
267 Ogłoszenie o konkursie nr 24/2021 z dn. 19.05.2021 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym 20.05.2021 godz. 09:26
266 Ogłoszenie o konkursie Nr 27/2021 z dnia 19.05.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc 19.05.2021 godz. 14:41
265 Ogłoszenie o konkursie 26/2021 z dnia 19.05.2021r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej 19.05.2021 godz. 14:37
264 Ogłoszenie o konkursie Nr 23/2021 z dnia 17.05.2021r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym. 18.05.2021 godz. 10:19
263 Ogłoszenie o konkursie nr 22 z dn. 10.05.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Oddziale psychiatrycznym 10.05.2021 godz. 12:45
262 Ogłoszenie o konkursie nr 21 z dn. 04.05.2021 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/ pielęgniarza w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 05.05.2021 godz. 09:23
261 Ogłoszenie o konkursie Nr 20/2021 z dnia 22.04.2021 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i lekarza Koordynatora w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 23.04.2021 godz. 09:33
260 Ogłoszenie o konkursie Nr 18/2021 z dnia 21.04.2021r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej 22.04.2021 godz. 10:38
259 Ogłoszenie o konkursie nr 19/2021 z dnia 21.04.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Zespole Poradni Specjalistycznych i Przyszpitalnych 21.04.2021 godz. 14:29
258 Konkurs nr 17/2021 z dn. 20.04.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: ratownika med, ratownika med. - kierowce, pielęgniarkę sysytemu w Zespole Ratownictwa Medycznego ( Ratownictwo Medyczn i Transport Medyczny) 20.04.2021 godz. 14:16
257 Ogłoszenie o konkursie Nr 16/2021 z dnia 14.04.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym 15.04.2021 godz. 09:23
256 Ogłoszenie o konkursie NR 15/2021 z dnia 25.03.2021 na wykonywanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 26.03.2021 godz. 09:40
255 Ogłoszenie o konkursie Nr 14/2021 z dnia 25.03.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 26.03.2021 godz. 09:35
254 Ogłoszenie o konkursie nr 13 z dn. 18.03.2021 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Chorób Wewnetrznych, w Oddziale Neurologicznym, w Oddziale Psychiatrycznym 18.03.2021 godz. 13:56
253 Ogłoszenie o konkursie nr 12/2021 z dn. 12.03.2021 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Alergologicznej dla Dzieci 15.03.2021 godz. 13:44
252 Ogłoszenie o konkursie nr 11/2021 z dn. 12.03.2021 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej 15.03.2021 godz. 13:41
251 Ogłoszenie o Konkursie Nr 10/2021 z dnia 09.03.2021r na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Oddziału Urologicznego 10.03.2021 godz. 09:44
250 Ogłoszenie o konkursie Nr 9/2021 z dnia 09.03.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologicznym 10.03.2021 godz. 09:39
249 Ogłoszenie o konkursie Nr 8/2021 z dnia 01.03.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Otolaryngologicznym i Poradni Otolaryngologicznej 01.03.2021 godz. 13:54
248 Ogłoszenie o konkursie Nr 7/2021 z dnia 01.03.2021r. na wtykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym 01.03.2021 godz. 13:48
247 Ogłoszenie o konkursie Nr 6/2021 z dnia 15.02.2021r na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Medycznych 17.02.2021 godz. 11:36
246 Ogłoszenie o konkursie Nr 5/2021 z dnia 12.02.2021r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w TCZ Sp. z o.o. 12.02.2021 godz. 11:05
245 Ogłoszenie o konkursie Nr 4/2021 z dnia 10.02.2021 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 11.02.2021 godz. 13:26
244 Ogłoszenie o konkursie Nr 3/2021 z dnia 10.02.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym 11.02.2021 godz. 13:21
243 Konkurs Nr 2/2021 z dnia 01.02.2021r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza w POZ 03.02.2021 godz. 09:17
242 Konkurs Nr 1/2021 z dnia 04.01.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratwinictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 04.01.2021 godz. 14:12
241 Ogłoszenie o konkursie Nr 53/2020 z dnia 15.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 16.12.2020 godz. 09:31
240 Konkurs nr 52/2020 z dnia 11.12.2020 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medyczny w ZWRM 11.12.2020 godz. 11:46
239 Ogłoszenie o konkursie Nr 51/2020 z dnia 08.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Koordynatora Centrum Diagnostyki Obrazowej 08.12.2020 godz. 09:48
238 Ogłoszenie o konkursie Nr 50/2020 z dnia 03.12.2020r. na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym 03.12.2020 godz. 13:47