Filtry:
LP Tytuł Data ogłoszenia Wyświetleń
17 Ogłoszenie o konkursie nr 22 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym 14.12.2017 godz. 08:38
16 Ogłoszenie o konkursie nr 21 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Urologicznej 12.12.2017 godz. 14:11
15 Oferta pracy na stanowisku Kierownika Sekcji BHP 11.12.2017 godz. 15:10
14 Ogłoszenie o konkursie nr 20 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 07.12.2017 godz. 15:27
13 Ogłoszenie o konkursie nr 19 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 05.12.2017 godz. 08:06
12 Ogłoszenie o konkursie nr 18 na udzielanie świadczeń w Zakładzie Anatomii Patologicznej 01.12.2017 godz. 14:50
11 Ogłoszenie o konkursie nr 17 na udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno - Położniczej 01.12.2017 godz. 14:43
10 Nowy termin składania i otwarcia ofert dot. konkursu nr 9 01.12.2017 godz. 14:41
9 Ogłoszenie o konkursie nr 16 na stanowisko Koordynatora Oddziału Neonatologicznego 30.11.2017 godz. 08:39
8 Ogłoszenie o konkursie nr 15 na stanowisko Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego 30.11.2017 godz. 08:38
7 Ogłoszenie o konkursie nr 14 na stanowisko Koordynatora Centrum Diagnostyki Obrazowej 30.11.2017 godz. 08:37
6 Ogłoszenie o konkursie nr 11 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 28.11.2017 godz. 15:51
5 Ogłoszenie o konkursie nr 13 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neonatologicznym i Poradni Neonatologicznej 28.11.2017 godz. 15:32
4 Ogłoszenie o konkursie nr 12 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym 28.11.2017 godz. 15:26
3 Ogłoszenie o konkursie nr 10 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Psychiatrycznym 28.11.2017 godz. 15:14
2 Ogłoszenie o konkursie nr 9 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Centrum Diagnostyki Obrazowej 27.11.2017 godz. 13:37
1 Ogłoszenie o konkursie nr 8 z dnia 22 listopada 2017 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym i Poradni Alergologicznej dla Dzieci 24.11.2017 godz. 12:53