Filtry:
LP Tytuł Data ogłoszenia Wyświetleń
357 Ogłoszenie o konkursie nr 53 z dnia 27.09.2022 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododziałem Kardiologicznym i Geriatrycznych 27.09.2022 godz. 14:12
356 Ogłoszenie o konkursie Nr 52/2022 z dnia 13.09.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 14.09.2022 godz. 09:11
355 Ogłoszenie o konkursie NR 51 z dn. 29.08.2022 r. na świadczenia zdrowotne wykonywane przez psychologa w Oddziale Psychiatrycznym 30.08.2022 godz. 11:56
354 Ogłoszenie o konkursie NR 50 z dnia 22.08.2022 r. na udzielanie świadczen zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Poododziałem Kardiologicznym i Geriatrycznym 24.08.2022 godz. 09:30
353 Ogłoszenie o konkursie NR 49 z dn. 18.08.2022 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale oObserwacyjn - Zakaźnym 22.08.2022 godz. 08:20
352 Ogłoszenie o konkursie Nr 47/2022 z dnia 12.08.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 17.08.2022 godz. 14:02
351 Ogłoszenie o konkursie Nr 48/2022 z dnia 17.08.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Diagnostyki Obrazowej 17.08.2022 godz. 13:59
350 Ogłoszenie o konkursie nr 46 z dn. 12.08.2022 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielegniarkę koordynujacą Oddziałem Obserwacyjno - Zakaźnym 16.08.2022 godz. 14:09
349 Ogłoszenie o konkursie nr 45 z dn. 11.08.2022 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza koordynatora w Oddziale Neonatologiznym 16.08.2022 godz. 14:05
348 Ogłoszenie o konkursie nr 44 z dn. 11.08.2022 r. na udzielanie świadczen pielęgnacyjno - opiekuńczych w Zakładzie Pielegnacyjno - Opiekuńczym 16.08.2022 godz. 13:56
347 Ogłoszenie o konkursie Nr 43/2022 z dnia 09.08.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej 12.08.2022 godz. 12:11
346 Ogloszenie o konkursie Nr 42/2022 z dnia 09.08.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni leczenia Bólu 12.08.2022 godz. 12:04
345 Ogłoszenie o konkursie Nr 41/2022 z dnia 08.08.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w oddziale Położniczo-Ginekologicznym 09.08.2022 godz. 11:15
344 Ogłoszenie o konkursie nr 40/2022 z dnia 08.08.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną 09.08.2022 godz. 11:11
343 Ogłoszenie o konkursie Nr 39/2022 z dnia 08.08.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym 09.08.2022 godz. 11:09
342 Ogłoszenie o konkursie nr 38/2022 z dnia 08.08.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii urazowo-Ortopedycznym 09.08.2022 godz. 11:05
341 Ogłoszenie o konkursie Nr 37/2022 z dnia 01.08.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, ratownika medycznego-kierowcę i pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Ratownictwa Medycznego i Zespole Transportu Medycznego 01.08.2022 godz. 14:51
340 Ogłoszenie o konkursie Nr 36/2022 z dnia 28.07.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Geriatrycznym 29.07.2022 godz. 12:44
339 Ogłoszenie o konkursie nr 35/2022 z dnia 15.07.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym 18.07.2022 godz. 09:09
338 Ogłoszenie o konkursie Nr 34/2022 z dnia 28.06.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 28.06.2022 godz. 13:53
337 Ogłoszenie o konkursie Nr 33/2022 z dnia 28.06.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym 28.06.2022 godz. 13:49
336 Ogłoszenie o konkursie nr 32/2022 z dnia 23.06.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 23.06.2022 godz. 10:36
335 Ogłoszenie o konkursie Nr 31/2022 z dnia15.06.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i lekarza Koordynatora w Oddziale Chorób Zakaźnych i Poradni Chorób Zakaźnych. 20.06.2022 godz. 09:22
334 Ogloszenie o konkursie Nr 30/2022 z dnia 14.06.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki /pielęgniarzy w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej 14.06.2022 godz. 14:16
333 Ogłoszenie o konkursie Nr 29/2022 z dnia 09.06.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Geriatrycznym 09.06.2022 godz. 14:25
332 Ogłoszenie o konkursie nr 28/2022 z dnia 08.06.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w oddziale rehabilitacyjnym 09.06.2022 godz. 14:16
331 Konkurs nr 27/2022 z dnia 06.06.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i lekarza Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego 08.06.2022 godz. 07:25
330 Ogłoszenie o konkursie Nr 26/2022 z dnia 31.05.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym 02.06.2022 godz. 09:46
329 Ogłoszenie o konkursie Nr 25/2022 z dnia 17.05.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę w Zespole Ratownictwa Medycznego i Zespole Transportu medycznego 18.05.2022 godz. 14:06
328 Ogłoszenie o konkursie Nr 24/2022 z dnia 12.05.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoteraputę w Oddziale Rehabilitacyjnym 13.05.2022 godz. 09:41
327 Ogłoszenie o konkursie Nr 23/2022 z dnia 12.05.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 13.05.2022 godz. 09:36
326 Ogłoszenie o konkursie Nr 22/2022 z dnia 29.04.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 02.05.2022 godz. 09:35
325 Ogłoszenie o konkursie Nr 21/2022 z dnia 29.04.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej 29.04.2022 godz. 14:06
324 Ogłoszenie o konkursie Nr 20/2022 z dnia 27.04.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym 27.04.2022 godz. 14:13
323 Ogłoszenie o konkursie Nr 19 z dnia 15.04.2022r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę Koordynującą Oddziału Psychiatrycznego 20.04.2022 godz. 10:26
322 Ogłoszenie o Konkursie Nr 18/2022 z dnia 13.04.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i lekarza Koordynatora w oddziale Otolaryngologicznym i Poradni otolaryngologicznej 14.04.2022 godz. 10:01
321 Ogłoszenie o konkursie Nr 17/2022 z dnia 13.04.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w NPL 14.04.2022 godz. 09:31
320 Ogłoszenie o konkursie Nr 16/2022 z dnia 08.04.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym 11.04.2022 godz. 13:28
319 Ogłoszenie o konkursie Nr 15/2022 z dnia 08.04.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Pediatrycznym 11.04.2022 godz. 13:19
318 Ogłoszenie o konkursie nr 14/2022 z 23.03.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 23.03.2022 godz. 09:11
317 OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego 17.03.2022 godz. 12:56
316 Ogłoszenie o konkursie Nr 13/2022 z dnia 14.03.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 15.03.2022 godz. 07:40
315 Ogłoszenie o konkursie Nr 12/2022 z dnia 07.03.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc 08.03.2022 godz. 09:16
314 Konkurs Nr 10/2022 z dnia 04.03.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i lekarza Koordynatora w Szpitalnym oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 07.03.2022 godz. 08:59
313 Ogłoszenie o Konkursie nr 11/2022 z dnia 18.02.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Okulistycznym 18.02.2022 godz. 13:54
312 Ogłoszenie o konkursie Nr 9/2022 z dnia 10.02.2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizyka medycznego w Centrum Diagnostyki Obrazowej 11.02.2022 godz. 09:15
311 Ogłoszenie o konkursie Nr 8/2022 z dnia 08.02.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Położniczo-Ginekologicznej 09.02.2022 godz. 10:44
310 Ogłoszenie o konkursie Nr 7/2022 z dnia 08.02.2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym 08.02.2022 godz. 11:19
309 Ogłoszenie o konkursie Nr 6-2022 z dnia 25.01.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez fizyka medycznego w Centrum Diagnostyki Obrazowej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 27.01.2022 godz. 14:49
308 Ogłoszenie o konkursie Nr 5 z dnia 25.01.2022 na wykonywanie swiadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę koordynującą Oddziału Neonatologicznego 25.01.2022 godz. 12:52