Filtry:
LP Tytuł Data ogłoszenia Wyświetleń
97 Ogłoszenie o zmianie formularza ofertowego oraz projektu umowy do konkursu nr 21 z dnia 19.03.2019 r. 22.03.2019 godz. 14:58
96 Ogłoszenie o konkursie Nr 20/2019 z dnia 19.03.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Okulistycznej 21.03.2019 godz. 09:03
95 Ogłozenie o konkursie nr 21 z dnia 19.03.2019 r. na udzielanie świadczen zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Światecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej 19.03.2019 godz. 15:32
94 Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu nr 12/2019 19.03.2019 godz. 10:28
93 Ogłoszenie o konkursie nr 19 z dnia 18.03.2019 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów pod telefonem w Oddziele Urologicznym 18.03.2019 godz. 15:13
92 Ogłoszenie o konkursie nr 18 z dnia 15.03.2019 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izba Przyjęć 15.03.2019 godz. 15:35
91 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu nr 14 na położną w POZ 15.03.2019 godz. 12:28
90 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 13 na pielęgniarkę/ pielęgniarza operacyjnego 15.03.2019 godz. 12:27
89 Unieważnienie konkursu Nr 11/2019 z dnia 25.02.2019r. 15.03.2019 godz. 08:03
88 Ogłoszenie o konkursie nr 17/2019 z dnia 14.03.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradnia Alergologicznej dla Dzieci i w Poradni Urologicznej 15.03.2019 godz. 07:54
87 Ogłoszenie o konkursie nr 16/2019 z dnia 13.03.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 15.03.2019 godz. 07:51
86 Ogłoszenie o Konkursie nr 15/2019 z dnia 04.03.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodkowym 05.03.2019 godz. 13:59
85 Rozstrzygnięcie konkursu nr 7 na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Medycznych 28.02.2019 godz. 14:08
84 Rozstrzygnięcie konkursu nr 8 na udzielanie świadczeń zdrowotnych prze lekarza w POZ 28.02.2019 godz. 14:05
83 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu nr 9/2019 na udzielanie świadczeń przez lekarza w NPL 27.02.2019 godz. 15:58
82 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 2 na wykonywanie obowiązków Koordynatora w SOR 27.02.2019 godz. 15:56
81 ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 1/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w SOR 27.02.2019 godz. 15:55
80 ogłoszenie o konkursie nr 14 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 27.02.2019 godz. 15:53
79 ogłoszenie o konkursie nr 13 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza operacyjnego 27.02.2019 godz. 15:51
78 Ogłoszenie o konkursie nr 12 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika medycznego w ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 26.02.2019 godz. 15:12
77 Konkurs nr 11/2019 z dnia 25.02.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym 25.02.2019 godz. 11:28
76 ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 4 na Ratownika Medycznego 15.02.2019 godz. 16:44
75 Ogłoszenie o konkursie nr 10 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Urologicznej 15.02.2019 godz. 16:42
74 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 6 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych prze pielegniarkę systemu 15.02.2019 godz. 16:40
73 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 5 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 14.02.2019 godz. 15:52
72 Komunikat do ogłoszenia o konkursie nr 4 na Ratownika Medycznego 12.02.2019 godz. 14:30
71 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr 3/2019 12.02.2019 godz. 09:30
70 Ogłoszenie o konkursie nr 9 z dnia 08.02.2019 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opiece Lekarskiej i Pielęgniarskiej 11.02.2019 godz. 15:56
69 Ogłoszenie o konkursie nr 8 z dnia 08.02.2019 r na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 11.02.2019 godz. 15:53
68 Ogłoszenie o konkursie nr 7 z dnia 07.02.2019 r. na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds Medycznych 07.02.2019 godz. 15:31
67 Ogłoszenie o konkursie nr 6 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielegniarkę systemu w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 29.01.2019 godz. 09:43
66 Ogłoszenie o konkursie nr 5 z dnia 23 stycznia 2019 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 24.01.2019 godz. 15:32
65 Ogłoszenie o konkursie nr 4 z dnia 23.01.2019 r. na wykonywanie świadczeń zdrowtnych w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 24.01.2019 godz. 15:23
64 Ogłoszenie o konkursie nr 3 z dnia 23.01.2019 r. na wykonywanie obowiązków Koordynatora ds. Ratownictwa Medycznego w ramach koordynacji nowo przyjętego rejonu operacyjnego: Brzeziny, Koluszki,Kurowice, Tuszyn oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego w ramach dyzurów 24.01.2019 godz. 15:21
63 Ogłoszenie o konkursie nr 2 na wykonywanie obowiązków Koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą przyjęć 17.01.2019 godz. 14:31
62 Ogłoszenie o konkursie nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć 11.01.2019 godz. 14:18
61 Oferta pracy dla pielęgniarek 02.01.2019 godz. 14:57
60 Rozstrzygnięcie konkursu nr 13 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 02.01.2019 godz. 14:56
59 Rozstrzygnięcie konkursu nr 12 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym i Poradni Chorób Zakaźnych 11.12.2018 godz. 13:15
58 Ogłoszenie o konkursie nr 13 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu PRM w Ratownictwie Medycznym i Transporcie Medycznym 06.12.2018 godz. 09:26
57 Rozstrzygnięcie konkursu nr 11 na udzielanie świadczeń zdrowtnych w Oddziale i Poradni Otolaryngologicznym 04.12.2018 godz. 07:36
56 Rozstrzygnięcie konkursu nr 10 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopodycznej 04.12.2018 godz. 07:35
55 ogłoszenie o konkursie nr 12 z dnia 20.11.2018 r. na udzielanie świadczen zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym oraz Poradni Chorób Zakaźnych. 21.11.2018 godz. 10:23
54 Rozstrzygnięcie konkursu nr 8/2018 19.11.2018 godz. 15:10
53 Rozstrzygnięcie konkursu nr 9/2018 19.11.2018 godz. 14:39
52 Oferta pracy dla Ratowników Medycznych i Ratowników Medycznych - Kierowców 16.11.2018 godz. 13:06
51 Ogłoszenie o Konkursie nr 11 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Otolaryngologicznym i Poradni Otolaryngologicznej 16.11.2018 godz. 12:39
50 Ogłoszenie o konkursie nr 10 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 16.11.2018 godz. 12:37
49 Rozstrzygnięcie konkursu nr 6/2018 15.11.2018 godz. 08:24
48 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dot. konkursu nr 6/2018 w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym 31.10.2018 godz. 12:50