Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010 nr 252  poz. 1697)  w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania pacjent chcący otrzymać dokumentację medyczną z leczenia szpitalnego oraz z leczenia w poradniach specjalistycznych zobowiązany jest do wypełnienia poniższych wniosków.

Wnioski można pobrać z naszej strony w postaci word i pdf:

  • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej  (wordpdf),

  • Podanie o wypożyczenie oryginału dokumentacji medycznej  (wordpdf),
  • podanie o wypożyczenie klisz RTG - płyt CD/ DVD (wordpdf).

Wnioski po wypełnieniu należy składać w Kancelarii TCZ Sp. z o.o.
Na udostępnienie dokumentacji oczekuje się 7 dni od daty złożenia wniosku.


Kancelaria jest czynna w dni powszednie w godzina 8:30 - 14:30

Załączniki