Jerzy Nakiela

prof. dr hab. n. med. Jerzy
Nakiela

Otolaryngologia

Koordynator Oddziału Otolaryngologicznego

O mnie

Kierownik Pracowni Badania Układu Równowagi w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Odkrywca układu przedsionkowo-móżdżkowego, jego zasad działania, które po raz pierwszy publicznie przedstawił w wykładzie habilitacyjnym 20.11.1990 r. w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.