INFORMACJE DOTYCZĄCE KORONOWIRUSA 2019-nCoV

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV -– postępowanie dla podróżujących


Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r.

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.


W przypadku kiedy podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje Główny Inspektorat Sanitarny) przyleci do Polski:

  wszyscy podróżujący samolotem dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera – w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu;

  w samolocie – będzie miała miejsce pierwsza weryfikacja czy podróżujący ma objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli podróżujący ma   objawy 

i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem 2019nCoV nastąpi kontakt z lotniskową służbą zdrowia

Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia. 

W przypadku pojawienia się symptomów takich jak:

-  gorączka powyżej 380C;

-  kaszel;

-  duszność.

podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach.

Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane  z Chin.

Komunikat dla podróżujących (nr 8), 28 stycznia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) 


23 stycznia 2020 r. wszystkie loty z Wuhan zostały odwołane. Został również wstrzymany cały transport publiczny oraz dalekobieżny. Miejsca spotkań publicznych zostały zamknięte do odwołania, a władze zalecają unikanie uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach grupowych. Te same środki zostały podjęte w co najmniej 10 miastach w pobliżu Wuhan, dotykając ponad 20,5 miliona ludzi.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Azji Wschodniej i krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. odnotowano 4587 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażeń 2019-nCoV, w tym 106 zgonów (2,3%) (Tab.1).

16 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego.

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków 2019-nCoV w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r.

RegionSpecific areas   Confirmed casesDeaths

America United States of America 5

0

America Canada

1

0

Asia   China

4528

106

Asia   Japan

4

0

Asia   Republic of Korea

4

0

Asia   Taiwan

7

0

Asia   Thailand

14

0

Asia   Singapore

5

0

Asia   Vietnam

2

0

Asia   Nepal

1

0

Asia   Malaysia

4

0

Asia   Sri Lanka

1

0

Asia   Cambodia

1

0

Europe France

3

0

Europe Germany

1

0

Oceania Australia

5

0

TOTAL

4587

106

.

Objawy zakażenia obejmowały gorączkę, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO, z dnia 26 stycznia 2020 r., u 18 % potwierdzonych laboratoryjnie przypadków wystąpiła ciężka postać choroby  lub chorzy są w stanie krytycznym. Potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, ale potrzebnych jest więcej informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń.

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, iż obecnie istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo zarażenia obywateli UE/EOG zamieszkujących lub odwiedzających Wuhan w prowincji Hubei w Chinach.

Prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG w innych prowincjach chińskich i innych miejscach, w których zgłoszono przypadki, jest niskie. Prawdopodobieństwo to wzrosłoby natomiast, gdyby wzrosła liczba zgłoszonych przypadków oraz gdyby dochodziło do utrzymującej się transmisji wirusa między ludźmi w tych prowincjach.

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach:

  unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,

  bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,

  unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,

  unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,

  ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,

  przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Ponadto, ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.Poprzednia aktualność

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO- WSCHODNIEJ

Następna aktualność

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie elektromiografii (EMG) - ZMIANA W ZAŁĄCZNIKU NR 2