Fundacja Tomaszowskiego Centrum Zdrowia została ustanowiona przez Fundatora Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w lipcu 2013.

Statutowymi celami fundacji są:

  • Działania na rzecz rozwoju podmiotu leczniczego prowadzonego przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
  • Finansowanie i organizacja leczenia specjalistycznego,
  • Wspieranie rozwoju zawodowego kadr medycznych,
  • Upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia,
  • Wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
  • Wspieranie i organizacja działalności naukowo – badawczej oraz edukacji,
  • Podejmowanie działań mających na celu usprawnienie systemu finansowania oraz udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • Podejmowanie działań zmierzających do poszerzenia idei wolontariatu,
  • Organizacja imprez prozdrowotnych i działań profilaktycznych na potrzeby społeczności województwa Łódzkiego.

Prezes Fundacji
mgr Marta Lis-Klimek

Dane fundacji
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jana Pawła II 35
KRS: 0000473996
NIP: 7732473629
Regon: 101652546

Nr konta bankowego:
70 1240 3145 1111 0010 7419 8338

Wpłacane środki finansowe przeznaczane są na cele statutowe i przekazywane szpitalowi w formie darowizny.

Prosimy o wsparcie.