Dział Epidemiologii

Opis
jednostki

Dział Epidemiologii i Higieny Szpitalnej realizuje zadania wynikające z ustawy, tj.: 

  • opracowanie, aktualizacja procedur i nadzór nad systemem zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych,
  • higiena szpitalna - dekontaminacja powierzchni, sprzętów, narzędzi, postępowania z bielizną szpitalną i odpadami medycznymi, 
  • monitorowanie i analiza zakażeń szpialnych, 
  • prowadzenie dokumentacji z zakresu prewencji zakażeń i kontroli wewnętrznej, 
  • szkolenia dla pracowników z zakresu profilaktyki zakażeń. 

Telefony

Działalność

 

Kadra
pielęgniarska

Grażyna Kałużna

Mgr pielęgniarstwa Grażyna Kałużna

Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Pielęgniarka Koordynująca Dział Epidemiologii

Danuta Mazurek

Danuta Mazurek

Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Pielęgniarka ds. epidemiologii

poprzednia jednostka

Oddział Urologiczny

nastepna jednostka

Zakład Anatomii Patologicznej