Prezes Zarządu Krzysztof Zarychta

mgr Krzysztof Zarychta
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

dr n. med. Sebastian Słomka
Pełnomocnik Zarządu ds. Medycznych

W poprzednich latach Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w Głownie, Dyrektor ds. medycznych Centrum Opieki i Rehabilitacji "Help-Med" oraz Ordynator Oddziału Rehabilitacji "Help-Med". Obecnie pełnomocnik Zarządu ds. medycznych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Autor i współautor prac publikowanych w specjalistycznych periodykach polskich i zagranicznych. Posiada Certyfikat Echokardiografii II stopnia.

Pełnomocnik Zarządu ds. Medycznych Sebastian Słomka
Naczelny Pielęgniarz Konrad Borowski

mgr Konrad Borowski
Naczelny Pielęgniarz

Absolwent studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo oraz fizjoterapia, ratownik medyczny. Od 2015 roku naczelny pielęgniarz oraz Pełnomocnik ds. Pacjenta w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz na trzech innych kierunkach, w chwili obecnej w trakcie specjalizacji.