Prezes Zarządu dr n. med. Wiesław Chudzik

dr n. med. Wiesław Chudzik
Prezes Zarządu

Dr n. med. Wiesław Chudzik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1980-1986 był asystentem w Katedrze Anatomii Prawidłowej Człowieka, a następnie asystentem, starszym asystentem oraz adiunktem w Klinice Neurologii WAM.

Posiada specjalizację z neurologii, rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Od 2008 roku przewodniczy Zarządowi Regionu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Współtworzył Centralny Szpital Weteranów, pełniąc w nim funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych, a od 2011 roku Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 im. WAM w Łodzi.

Organizator i współorganizator wielu Zjazdów i Konferencji naukowych, działacz sportowy i społeczny.

dr n. med. Robert Szlachciński
Pełnomocnik Zarządu ds. Medycznych

Pełnomocnik Zarządu ds. Medycznych Robert Szlachciński
Naczelny Pielęgniarz Konrad Borowski

mgr Konrad Borowski
Naczelny Pielęgniarz

Absolwent studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz ratownictwo medyczne. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, zarządzanie finansami podmiotów leczniczych, administracji publicznej oraz higieny i epidemiologii w opiece zdrowotnej. Posiada również ukończone studia Master Business of Administration, EY Academy of Business (MBA) oraz specjalizację z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego.