DOSTAWY TESTÓW ANTYGENOWYCH DO ANALIZATORA PCL

 • Oznaczenie: ZP/17/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  11.05.2021 godz. 11:47

  Termin składania ofert

  20.05.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY NALEZY SKLADAĆ ELEKTRONICZNIE przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP

  Miejsce otwarcia ofert

  TCZ Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim - Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 OGŁOSZENIE BZP 11.05.2021 pdf 93,15 KB 11

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 11.05.2021 pdf 376,05 KB 13
2 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 11.05.2021 docx 44,67 KB 8
3 WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 11.05.2021 doc 104 KB 5
4 ZAŁĄCZNIK NR 2A FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 11.05.2021 xlsx 12,41 KB 15

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 20.05.2021 20.05.2021 pdf 135,91 KB 2
2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20.05.2021 20.05.2021 pdf 139,56 KB 5

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 24.05.2021 24.05.2021 pdf 155,39 KB 3
2 ZESTAWIENIE OCENA I WYBÓR OFERTY 24.05.2021 24.05.2021 pdf 171,51 KB 5

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-05-24 09:28:27 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-24 09:27:12 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-20 11:01:31 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-20 09:24:47 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-11 11:47:06 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-05-11 11:46:52 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-11 11:44:31 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)