DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

 • Oznaczenie: ZP/18/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  12.05.2021 godz. 13:27

  Termin składania ofert

  26.05.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  oferty nalezy złożyć elektronicznie. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

  Miejsce otwarcia ofert

  TCZ Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP 12.05.2021 pdf 176,37 KB 35

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 12.05.2021 pdf 422,29 KB 47
2 ZAŁĄCZNIK NR 2A FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 12.05.2021 xls 136,5 KB 90
3 ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY 12.05.2021 doc 104 KB 14
4 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 12.05.2021 docx 45,02 KB 27

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I 19.05.2021 pdf 136,88 KB 26

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 26.05.2021 pdf 138,04 KB 9
2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 26.05.2021 26.05.2021 pdf 243,03 KB 29

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 1 I ODRZUCENIU OFERTY 15.06.2021 15.06.2021 pdf 166,83 KB 3
2 ZESTAWIENIE 1 - OCENA I WYBÓR OFERT 15.06.2021 15.06.2021 pdf 235,73 KB 4
3 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (2) 18.06.2021r. 18.06.2021 pdf 156,03 KB 3
4 ZESTAWIENIE - OCENA I WYBÓR OFERTY PAKIET NR 7 18.06.2021 pdf 202,73 KB 7

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-06-18 09:28:55 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-18 09:17:26 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-15 14:10:58 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-26 12:10:08 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-26 09:21:48 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-19 11:24:59 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-12 13:27:05 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-05-12 13:26:51 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)