Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz usługi mycia samochodów dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

 • Oznaczenie: ZP/48/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  15.12.2021 godz. 13:24

  Termin składania ofert

  23.12.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal Miejsce otwarcia ofert Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44 Miejsce otwarcia ofert Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 15.12.2021 pdf 122,95 KB 9

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Dokumentacja postępowania 15.12.2021 zip 122,03 KB 10
2 Wzór umowy - Załącznik nr 8 - ZMIANA 21.12.2021 doc 85 KB 2

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Odpowiedzi na pytania z dnia 21.12.2021 21.12.2021 pdf 177,73 KB 4
2 Modyfikacja z dnia 21.12,2021r. 21.12.2021 pdf 170,02 KB 1

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 23.12.2021 pdf 159,98 KB 2
2 Informacja z otwarcia ofert 23.12.2021 23.12.2021 pdf 143,67 KB 6

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja z wybory z dnia 11.01.2022r 11.01.2022 pdf 240,2 KB 1
2 Ocena i wybór ofert z dnia 11.01.2022r. 11.01.2022 pdf 146,29 KB 1

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-01-11 14:31:19 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-12-23 12:23:16 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-12-23 09:15:51 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-12-21 14:06:09 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-12-21 14:03:08 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-12-15 13:24:44 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-12-15 13:15:50 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)