DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

 • Oznaczenie: ZP/21/Sp./2022
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 215 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  14.03.2022 godz. 11:28

  Termin składania ofert

  29.03.2022 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy składać w formie elektronicznej podpisane podpisem elektronicznym poprzez MiniPortal

  Miejsce otwarcia ofert

  TCZ Sp.zo.ol w Tomaszowie Mazowieckim - Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP 14.03.2022 pdf 199,28 KB 15
2 ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 24.03.2022 24.03.2022 pdf 36,24 KB 8

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 14.03.2022 pdf 435,28 KB 14
2 ZAŁĄCZNIKI 1-4 DO SWZ 14.03.2022 docx 45,01 KB 8
3 ZAŁĄCZNIK NR 2A FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU 14.03.2022 xlsx 30,46 KB 25
4 ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY 14.03.2022 docx 33,18 KB 8

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 22.03.2022 pdf 219,38 KB 12
2 KOREKTA ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 22.03.2022 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 24.03.2022 pdf 171,67 KB 9

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 29.03.2022 29.03.2022 pdf 141,83 KB 7
2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 29.03.2022 29.03.2022 pdf 233,72 KB 10

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 06.04.2022 pdf 186,61 KB 9
2 ZESTAWIENIE OCENA I WYBÓR OFERT 06.04.2022 pdf 240,67 KB 10

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-04-06 07:30:06 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2022-03-29 10:58:59 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2022-03-29 09:18:39 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2022-03-29 08:24:44 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2022-03-29 08:22:49 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2022-03-29 08:21:41 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2022-03-24 12:15:06 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2022-03-22 11:41:01 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2022-03-22 11:39:00 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2022-03-14 11:28:19 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2022-03-14 11:28:02 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)