Dostawy jednorazowego sprzętu do procedur endoskopowych

 • Oznaczenie: ZP/1/Sp./2021
 • Tryb: przetarg nieograniczony
 • Wartość: powyżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Dominik Butlański

 • Data ogłoszenia

  17.02.2021 godz. 17:42

  Termin składania ofert

  19.03.2021 godz. 10:30

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę w postępowaniu elektronicznie, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /TCZTomMaz/SkrytkaESP

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 17.02.2021 pdf 208,73 KB 36

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Dokumentacja postępowania 17.02.2021 zip 254,62 KB 137
2 Szczegóły postępowania 17.02.2021 doc 31 KB 41
3 JEDZ 18.02.2021 zip 84,14 KB 15

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 11.03.2021 11.03.2021 pdf 269,24 KB 17

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 19.03.21 19.03.2021 pdf 39,1 KB 12
2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 19.03.2021 19.03.2021 pdf 186,38 KB 21

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-03-19 13:34:21 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-19 10:47:58 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-11 14:24:13 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-02-18 08:27:26 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-02-17 17:44:55 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-02-17 17:43:25 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-02-17 17:42:31 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-02-17 17:42:24 Dominik Butlański Pierwsza publikacja
2021-02-17 17:42:07 Dominik Butlański Utworzenie (wersja robocza)