Dostawy implantów ortopedycznych.
ZARCHIWIZOWANE

  • Wartość: poniżej 209 tys. euro
  • Rodzaj: dostawa

Opis

Przetarg nieogranicznony o wartosci poniżej 209 000 euro: Dostawy implantów ortopedycznych.

  • Data ogłoszenia

    27.05.2016 godz. 08:33

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 27.05.2016 zip 6,14 KB 1
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.06.2016 zip 267,14 KB 1
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.06.2016 zip 1,7 KB 0

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWIZ, załączniki 27.05.2016 zip 189,1 KB 4

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Modyfikacja ( zmiana terminu ) 02.06.2016 zip 271,38 KB 0
2 Pytania, Wyjasnienia i Modyfikacja 08.06.2016 zip 3,12 MB 0

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Wybór najkorzystniejszej oferty 23.06.2016 zip 460,55 KB 1

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2017-10-17 10:43:12 Administrator Zmieniono status na zarchiwizowany
2017-10-17 10:43:11 Administrator Zmieniono status na opublikowany
2017-10-17 10:43:03 Administrator Utworzenie