Dostawa sprzętu jednorazowego

 • Oznaczenie: ZP/39/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  27.09.2021 godz. 14:18

  Termin składania ofert

  06.10.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 27.09.2021 pdf 247,89 KB 25

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ wraz z załącznikami 27.09.2021 zip 154,12 KB 115

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Odpowiedzi na zapytania 04.10.2021 04.10.2021 pdf 255,75 KB 15
2 KOREKTA ODPOWIEDZI UDZIELONYCH W DNIU 04.10.2021 PYTANIE NR 4 , PAKIET NR 7 05.10.2021 pdf 99,96 KB 8

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Inf o kwocie przeznaczonej 06.10 06.10.2021 pdf 109,34 KB 6
2 Informacja z otwarcia ofert 06.10.2021 06.10.2021 pdf 170,35 KB 15

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja z wyboru - Załącznik 26.10.2021 pdf 143,52 KB 6
2 Informacja z wyboru ofert 26.10.2021 26.10.2021 pdf 243,09 KB 7

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-01-19 10:37:05 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-10-26 09:25:33 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-10-06 11:52:34 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-10-06 09:11:35 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-10-05 09:40:39 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-10-04 12:32:57 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-09-27 14:18:32 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-09-27 14:18:06 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)