Dostawa sprzętu jednorazowego

 • Oznaczenie: Zp/33/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  30.08.2021 godz. 12:14

  Termin składania ofert

  08.09.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 30.08.2021 pdf 128,65 KB 14

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ wraz z Załącznikami 30.08.2021 zip 143,86 KB 88

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej 08.09.2021 pdf 178,98 KB 3

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o unieważnieniu 09.09.2021 pdf 179,93 KB 7

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-10-04 13:24:52 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-09-09 13:32:27 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-09-08 09:04:31 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-30 12:14:12 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-08-30 12:14:01 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)