Dostawa sprzętu jednorazowego

 • Oznaczenie: ZP/28/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  04.08.2021 godz. 10:43

  Termin składania ofert

  16.08.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 04.08.2021 pdf 311 KB 33

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ wraz z Załącznikami 04.08.2021 zip 162,29 KB 115
2 Załącznik nr 2a - ZMIANA 13.08.2021 xls 308,5 KB 30

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Odpowiedzi I na zapytania 12.08.2021r. 12.08.2021 pdf 269,05 KB 39
2 Modyfikacja z dnia 13.08.2021 13.08.2021 pdf 178,15 KB 13
3 Odpowiedzi II na zapytania 13.08.2021r. 13.08.2021 pdf 239,46 KB 16

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację 16.08 16.08.2021 pdf 110,94 KB 12
2 Informacja z otwarcia ofert 16.08.2021r. 17.08.2021 pdf 253,91 KB 33

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja z wyboru 04.10.2021 04.10.2021 pdf 243,27 KB 30
2 ocena ofert 04.10.2021 04.10.2021 pdf 171,01 KB 12

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-10-04 13:22:51 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-17 14:06:12 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-16 09:14:43 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-13 12:50:36 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-12 13:39:19 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-04 10:43:06 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-08-04 10:42:54 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)