DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO

 • Oznaczenie: ZP/4/Sp./2021
 • Tryb: przetarg nieograniczony
 • Wartość: powyżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  24.03.2021 godz. 09:58

  Termin składania ofert

  10.05.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

  Miejsce otwarcia ofert

  TCZ Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim , Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44, godz. 10:00

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 24.03.2021 pdf 1,47 MB 86
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.04.2021 pdf 70,13 KB 25
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 02.05.2021 pdf 70,13 KB 31

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Załącznik nr 3 24.03.2021 zip 76,37 KB 102
2 Załącznik nr 2a 24.03.2021 xls 1,21 MB 226
3 SWZ 24.03.2021 docx 60,17 KB 126
4 Załącznik do SWZ - 1,2,4,5,6 24.03.2021 doc 142 KB 104
5 Wzór Umowy - Załącznik nr 7 24.03.2021 doc 105,5 KB 28
6 Umowa - Załącznik nr 7 - ZMIANA 22.04.2021 doc 106,5 KB 29
7 Umowa - Załącznik nr 7 - ZMIANA II 30.04.2021 doc 119,5 KB 9

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Odpowiedzi na zapytania/zmiana terminu - 22.04.2021r. 22.04.2021 pdf 1,01 MB 116
2 Doprecyzowanie zapytań z dnia 22.04.2021r./zmiana terminu - 30.04.2021r. 30.04.2021 pdf 128,83 KB 57

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie 10.05.2021 pdf 206,39 KB 41
2 Informacja z otwarcia ofert 11.05.2021 pdf 401,33 KB 65
3 Informacja z otwarcia ofert - korekta 17.05.2021 pdf 400,99 KB 38

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ocena ofert (I) z dn. 28.06 28.06.2021 pdf 331,23 KB 13
2 Inf z wyboru (I) z dn. 28.06 28.06.2021 pdf 176,64 KB 31
3 Zawiadomienie o wyborze (I) z dn. 28.06 28.06.2021 pdf 262,63 KB 30
4 Zawiadomienie o wyborze (II) z dn. 30.06 30.06.2021 pdf 244,54 KB 22
5 Inf z wyboru (II) z dn. 30.06 30.06.2021 pdf 108,69 KB 17
6 Ocena ofert (II) z dn. 30.06 30.06.2021 pdf 166,14 KB 18

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-07-09 06:29:42 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-30 08:20:25 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-28 13:44:47 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-17 11:01:24 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-17 10:59:42 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-11 14:10:13 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-10 09:42:27 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-04 13:51:32 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-02 16:52:42 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-04-30 14:10:34 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-04-23 09:11:57 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-04-22 13:53:56 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-04-22 13:51:06 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-04-22 13:49:19 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-24 09:58:04 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-03-24 09:57:53 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)