Dostawa przewoźnego aparatu RTG – 1 sztuka

 • Oznaczenie: ZP/ 9/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  09.03.2021 godz. 09:23

  Termin składania ofert

  25.03.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, https://miniportal.uzp.gov.pl

  Miejsce otwarcia ofert

  TCZ Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim . Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 09.03.2021 pdf 102,56 KB 20

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 09.03.2021 pdf 379,12 KB 35
2 Załączniki do SWZ 09.03.2021 docx 44,12 KB 35
3 Załącznik 2A Opis 09.03.2021 doc 117,5 KB 36
4 Załacznik Nr 5 wzór umowy 09.03.2021 docx 233,52 KB 19
5 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 09.03.2021 docx 11,8 KB 10

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I 19.03.2021 pdf 132,37 KB 11

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 25.03.2021 pdf 134,25 KB 10
2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 25.03.2021 25.03.2021 pdf 139,29 KB 14

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 29.03.2021 pdf 274,33 KB 16
2 OCENA I WYBÓR OFERTY 29.03.2021 pdf 115,5 KB 9

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-03-29 07:33:47 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-25 11:11:57 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-25 09:19:25 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-25 09:18:55 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-19 09:14:12 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-09 09:35:01 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-09 09:23:54 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-03-09 09:23:36 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)