Dostawa produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz płynów infuzyjnych

 • Oznaczenie: ZP/ 5/Sp./2021
 • Tryb: przetarg nieograniczony
 • Wartość: powyżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  10.03.2021 godz. 09:30

  Termin składania ofert

  09.04.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

  Miejsce otwarcia ofert

  TCZ Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim , Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44, godz. 09:30

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE DZ.U 10.03.2021 10.03.2021 pdf 794,69 KB 47

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ZAŁĄCZNIK NR 3 SWZ JEDZ 10.03.2021 zip 76,3 KB 34
2 ZAŁĄCZNIK NR 2A OPIS - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 10.03.2021 xls 1,15 MB 137
3 SWZ 10.03.2021 pdf 361,07 KB 79
4 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 1,2,4,5,6 10.03.2021 doc 141,5 KB 46
5 WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 7 SWZ 10.03.2021 doc 103 KB 24

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o sprostowaniu 23.03.2021 pdf 75,06 KB 29
2 Odpowiedzi na zapytania 23.03.2021 23.03.2021 pdf 464,72 KB 51
3 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2 26.03.2021 26.03.2021 pdf 202,27 KB 38
4 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA III 29.03.2021 29.03.2021 pdf 179,77 KB 39

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 09.04.2021 09.04.2021 pdf 118,48 KB 22
2 Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.04.2021 09.04.2021 pdf 242,18 KB 57

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 11.05.2021 11.05.2021 pdf 245,01 KB 33
2 OCENA OFERT ZESTAWIENIE 11.05.2021 pdf 256 KB 20
3 WYBÓR OFERT ZESTAWIENIE 11.05.2021 pdf 135,55 KB 40

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-05-11 10:23:50 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-04-09 14:39:53 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-04-09 09:14:16 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-29 07:21:42 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-26 07:38:47 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-23 08:56:01 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-03-10 09:30:07 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-03-10 09:29:52 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)