Dostawa pieluchomajtek oraz podkładów

 • Oznaczenie: ZP/20/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  09.06.2021 godz. 12:30

  Termin składania ofert

  24.06.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  TCZ Sp.zo.o. Tomaszów Mazowiecki Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP 09.06.2021 pdf 124,82 KB 5

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 09.06.2021 pdf 399,72 KB 10
2 ZAŁĄCZNIKI 1-5 DO SWZ 09.06.2021 docx 44,92 KB 6
3 ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 09.06.2021 xls 66,5 KB 22
4 ZAŁACZNIK NR 6 DO SWZ - WZÓR UMOWY 09.06.2021 doc 124,5 KB 5

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA (1) 16.06.2021 16.06.2021 pdf 172,24 KB 1

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-06-16 14:13:26 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-09 12:30:41 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-06-09 12:30:28 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)