Dostawa osprzętu do urządzeń medycznych stosownych na bloku operacyjnym i zabiegów endourologicznych

 • Oznaczenie: ZP/46/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  16.11.2021 godz. 09:22

  Termin składania ofert

  02.12.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz ePUAPu,

  Miejsce otwarcia ofert

  TCZ Sp.zo.o. w Tomaszowie Maz - Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP 15.11.2021 16.11.2021 pdf 278,08 KB 13
2 ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU BZP 22.11.2021 22.11.2021 pdf 36,82 KB 10

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 16.11.2021 pdf 426,53 KB 20
2 ZAŁĄCZNIKI 1-4 DO SWZ 16.11.2021 docx 47,78 KB 15
3 ZAŁ. NR 2A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 16.11.2021 doc 159,5 KB 37
4 ZAŁ. NR 5 WZÓR UMOWY 16.11.2021 docx 39,13 KB 7
5 ZAŁACZNIK NR 2A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA 23.11.2021 23.11.2021 doc 165 KB 8

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 22.11.2021 22.11.2021 pdf 165,92 KB 9
2 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1 23.11.2021r. 23.11.2021 pdf 325,33 KB 9
3 Załącznik nr 2A Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja 23.11.2021 23.11.2021 doc 165 KB 7

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 02.12.2021 02.12.2021 pdf 218,73 KB 8
2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 02.12.2021r. 02.12.2021 pdf 205,95 KB 14
3 WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 10.12.2021 pdf 170,53 KB 2
4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 10.12.2021 docx 13,37 KB 3

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 31.12.2021 pdf 198,97 KB 2
2 ZESTAWIENIE OCENA I WYBÓR OFERT 31.12.2021 pdf 242,53 KB 2

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-12-31 10:30:54 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-12-10 11:15:22 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-12-02 11:56:09 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-12-02 09:35:18 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-11-23 11:48:08 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-11-22 14:20:21 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-11-16 09:22:41 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-11-16 09:22:30 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)