Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do badań.
ZARCHIWIZOWANE

  • Wartość: poniżej 209 tys. euro
  • Rodzaj: dostawa

Opis

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 193.000 euro: Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych, immunochemicznych, hematologicznych, koagulologicznych, parametrów krytycznych, analizy moczu i badań bakteriologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów do tych badań oraz dostawa pozostałych odczynników

  • Data ogłoszenia

    09.05.2011 godz. 09:00

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ , załączniki 09.05.2011 zip 382,57 KB 3
2 Informacje dodatkowe - ogłoszenie 19.05.2011 zip 65,98 KB 1
3 Informacje dodatkowe - ogłoszenie 26.05.2011 zip 67,5 KB 0
4 Informacje dodatkowe - ogłoszenie 09.06.2011 zip 71,27 KB 0
5 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.08.2011 zip 76,43 KB 0

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Pytania, Wyjaśnienia, zmiana 16.05.2011 zip 32,73 KB 0
2 Odwołanie, wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego 17.05.2011 zip 1,54 MB 0
3 Pytania, wyjaśnienia, zmiana 23.05.2011 zip 86,76 KB 0
4 Pytania, wyjaśnienia, zmiana, 06.06.2011 zip 115,77 KB 0

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Wybór, unieważnienie, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty 18.07.2011 zip 29,69 KB 3

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2017-10-28 14:04:21 Administrator Zmieniono status na opublikowany
2017-10-28 14:04:17 Administrator Zmieniono status na zarchiwizowany
2017-10-28 14:04:10 Administrator Utworzenie