Dostawa odczynników do badań PCR w kierunku SARS -CoV – 2 , materiałów kontrolnych i kalibratorów

 • Oznaczenie: ZP/2/Sp./2021
 • Tryb: przetarg nieograniczony
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  15.02.2021 godz. 13:08

  Termin składania ofert

  23.02.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę w postępowaniu elektronicznie, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /TCZTomMaz/SkrytkaESP

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 15.02.2021 pdf 139,66 KB 25

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 15.02.2021 pdf 379,46 KB 29
2 Załączniki 1-5 15.02.2021 docx 44,92 KB 24
3 Załącznik 2A Opis przedmiotu zamówienia 15.02.2021 xlsx 20,62 KB 38
4 Załącznik Nr 6 wzór umowy 15.02.2021 doc 103 KB 8
5 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 15.02.2021 docx 11,78 KB 10
6 MODYFIKACJA ZAŁACZNIK 2A PAKIET NR 2 17.02.2021 xlsx 12,9 KB 8
7 MODYFIKACJA FORMULARZA ZAŁACZNIK 2A 17.02.2021 17.02.2021 xlsx 21,59 KB 12
8 MODYFIKACJA ZAŁACZNIK 2A PAKIET 3 17.02.2021 xlsx 12,95 KB 10

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I 17.02.2021 17.02.2021 pdf 171,84 KB 9
2 MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIK 2A PAKIET NR 3 17.02.2021 xlsx 12,95 KB 4
3 MODYFIKACJA ZAŁACZNIK 2A PAKIET NR 2 17.02.2021 xlsx 12,9 KB 4
4 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA II i III 19.02.2021 pdf 273,15 KB 6
5 ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 6 WZÓR UMOWY 19.02.2021 doc 112 KB 7

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 23.02.2021 pdf 193,2 KB 8
2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 23.02.2021 23.02.2021 pdf 201,03 KB 18

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PAKIECIE NR 1 25.02.2021 pdf 166,71 KB 5
2 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PAKIET 2 i 3 25.02.2021 pdf 168,51 KB 5
3 WYBÓR OFERTY PAKIET 2 i 3 ZESTAWIENIE 25.02.2021 pdf 184,52 KB 5
4 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PAKIET NR 4 26.02.2021 pdf 169,81 KB 3
5 ZESTAWIENIE WYBÓR OFERT PAKIET NR 4 26.02.2021 pdf 137,31 KB 3

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-02-26 09:18:26 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-02-25 11:46:07 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-02-25 07:40:08 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-02-23 10:29:08 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-02-23 09:13:24 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-02-19 10:50:17 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-02-17 11:57:48 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-02-17 11:55:21 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-02-17 10:49:30 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-02-17 10:47:48 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-02-15 13:12:15 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-02-15 13:08:58 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-02-15 13:08:41 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)