Dostawa obłożeń operacyjnych

 • Oznaczenie: ZP/14/Sp./2021
 • Tryb: przetarg nieograniczony
 • Wartość: powyżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  11.05.2021 godz. 09:30

  Termin składania ofert

  09.06.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

  Miejsce otwarcia ofert

  TCZ Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim , Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44, godz. 10:00

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 11.05.2021 pdf 183,93 KB 17
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.06.2021 pdf 65,01 KB 7

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Załącznik nr 3 11.05.2021 zip 85,45 KB 27
2 SWZ 11.05.2021 docx 60,63 KB 30
3 Załącznik nr 2a 11.05.2021 xls 110,5 KB 44
4 Załącznik nr 1,2,4,5 11.05.2021 doc 137 KB 20
5 Załącznik nr 6 - Wzór umowy 11.05.2021 doc 114,5 KB 5

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Odpowiedzi na zapytania 02.06.2021r. 02.06.2021 pdf 663,85 KB 25
2 Odpowiedzi na pytania/modyfikacja 7.06.2021 07.06.2021 pdf 314,69 KB 24

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 14.06.2021 pdf 161,24 KB 17
2 Informacja z otwarcia ofert 14.06.2021r. 14.06.2021 pdf 180,89 KB 21

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Zawiadomienie o wyborze 22.07.2021 pdf 253,83 KB 4
2 Ocena ofert 22.07.2021 pdf 178,63 KB 4
3 Wybór ofert 22.07.2021 pdf 110,18 KB 6

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-08-06 08:30:33 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-07-22 07:09:56 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-14 14:39:51 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-14 09:42:22 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-11 09:25:21 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-07 14:47:59 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-02 11:59:27 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-11 09:30:59 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-05-11 09:30:42 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)