Dostawa implantów ortopedycznych dla potrzeb TCZ Sp. z o.o.

 • Oznaczenie: ZP/16/Sp./2021
 • Tryb: przetarg nieograniczony
 • Wartość: powyżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Dominik Butlański

 • Data ogłoszenia

  26.04.2021 godz. 12:39

  Termin składania ofert

  27.05.2021 godz. 10:00

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę w postępowaniu elektronicznie, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /TCZTomMaz/SkrytkaESP

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 26.04.2021 pdf 120,67 KB 20
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.02.2022 pdf 124,58 KB 0

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Dokumentacja postępowania 26.04.2021 zip 186,48 KB 88

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Odpowiedzi na pytania 21.05.2021 pdf 560,52 KB 5

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 27.05.2021 pdf 348,49 KB 6
2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27.05.2021 pdf 140,94 KB 17

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty 24.06.2021 pdf 399 KB 11

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-02-09 15:05:59 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-07-09 06:28:33 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-24 09:58:48 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-05-27 10:41:58 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-27 10:12:45 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-21 21:14:04 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-04-26 12:40:04 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-04-26 12:39:58 Dominik Butlański Pierwsza publikacja
2021-04-26 12:39:43 Dominik Butlański Utworzenie (wersja robocza)