Dostawa implantów ortopedycznych

 • Oznaczenie: ZP/11/Sp./2021
 • Tryb: przetarg nieograniczony
 • Wartość: powyżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Dominik Butlański

 • Data ogłoszenia

  09.04.2021 godz. 13:53

  Termin składania ofert

  19.05.2021 godz. 11:00

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę w postępowaniu elektronicznie, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /TCZTomMaz/SkrytkaESP

  Miejsce otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu 09.04.2021 pdf 386,57 KB 32
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.04.2021 pdf 66,25 KB 17
3 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnieniu 20.04.2021 pdf 95,06 KB 13
4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.05.2021 pdf 66,28 KB 20
5 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.05.2021 pdf 70,61 KB 9
6 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.02.2022 pdf 500,03 KB 1

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Dokumentacja postępowania 09.04.2021 zip 220,19 KB 63
2 SWZ wraz z załącznikami - zmiana 20.04.2021 doc 283 KB 44
3 Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy zmiana 20.04.2021 xls 278,5 KB 51
4 Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy zmiana 12.05.2021 doc 100 KB 7

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Modyfikacja 20.04.2021 pdf 522,63 KB 27
2 Modyfikacja 07.05.2021r. 07.05.2021 pdf 447,12 KB 19
3 Odpowiedzi na pytania 10.05.2021 pdf 574 KB 20
4 Modyfikacja 12.05.2021 pdf 526,51 KB 9
5 Odpowiedzi na pytania - SPROSTOWANIE 17.05.2021 pdf 459,71 KB 7

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 19.05.2021 pdf 346,55 KB 24
2 Informacja z otwarcia ofert 20.05.2021r. 20.05.2021 pdf 72,12 KB 36

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 14 20.04.2021 pdf 358,54 KB 18
2 Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty 24.06.2021 pdf 625,53 KB 16
3 Unieważnienie Pakietów nr 4 oraz nr 18 11.08.2021 pdf 358,48 KB 2

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2022-02-10 09:12:00 Monika Zajda Aktualizacja
2021-08-11 13:47:30 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-07-09 06:29:05 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-24 08:07:01 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-05-20 17:26:51 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-05-19 11:31:43 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-05-17 11:39:33 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-05-12 14:36:37 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-05-10 13:09:40 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-05-07 15:25:38 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-05-07 15:25:02 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-04-20 17:19:08 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-04-20 17:12:06 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-04-20 17:07:06 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-04-20 17:03:51 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-04-13 17:06:35 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-04-09 13:53:25 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-04-09 13:53:13 Dominik Butlański Aktualizacja
2021-04-09 13:53:06 Dominik Butlański Pierwsza publikacja
2021-04-09 13:52:40 Dominik Butlański Utworzenie (wersja robocza)