DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH, DZIERŻAWA BUTLI I ZBIORNIKA KRIOGENICZNEGO Z PAROWNICĄ

 • Oznaczenie: ZP/ 26/Sp./2021
 • Tryb: przetarg nieograniczony
 • Wartość: powyżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  09.08.2021 godz. 09:13

  Termin składania ofert

  15.09.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  TCZ SP.ZO.O. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oFERTY NALEZY ZŁOZYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ PRZY UŻYCIU MINIPORTALU.

  Miejsce otwarcia ofert

  TCZ SP.O.O. Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 Tomaszów Mazowiecki pok. 44, Otwarcie ofert następuje poprzez ściągnięcie zaszyfrowanego pliku z ePUAP i odszyfrowanie go na miniportalu przez Zamawiającego

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 09.08.2021 pdf 139,43 KB 11

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 09.08.2021 pdf 422,26 KB 13
2 ZAŁĄCZNIKI 1,2,4,5 DO SWZ 09.08.2021 doc 135 KB 7
3 ZAŁACZNIK NR 2A FORMULARZ ASORT. CENOWY 09.08.2021 xls 58,5 KB 22
4 ZAŁĄCZNIK NR 6 SWZ WZÓR UMOWY 09.08.2021 docx 40,73 KB 31
5 ZAŁACZNIK NR 3 DO SWZ JEDZ 09.08.2021 zip 71,78 KB 3
6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 1 09.08.2021 doc 62 KB 7
7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 09.08.2021 doc 70,5 KB 5

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I 31.08.2021 31.08.2021 pdf 231,43 KB 9
2 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA II 01.09.2021 01.09.2021 pdf 127,85 KB 4
3 ODPOWIEDZI NA PYTANIA III 07.09.2021 07.09.2021 pdf 118,9 KB 4

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 15.09.2021 15.09.2021 pdf 169,95 KB 6
2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 15.09.2021 15.09.2021 pdf 156,52 KB 10

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 12.10.2021 12.10.2021 pdf 221,3 KB 3
2 ZESTAWIENIE - OCENA I WYBÓR OFERT 12.10.2021 pdf 183,22 KB 5

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-10-12 08:56:21 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-09-15 10:44:18 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-09-15 09:07:02 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-09-07 10:48:09 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-09-01 12:45:17 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-31 10:48:28 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-08-09 09:13:32 Tomasz Pierściński Zmieniono status na opublikowany
2021-08-09 09:13:26 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-08-09 09:13:26 Tomasz Pierściński Zmieniono status na opublikowany
2021-08-09 09:13:13 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)