Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem

 • Oznaczenie: ZP/ 10/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  17.05.2021 godz. 10:31

  Termin składania ofert

  26.05.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  OFERTY W POSTĘPOWANIU NALEZY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Miejsce otwarcia ofert

  TCZ Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim , Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 44 godz. 11.00

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP 17.05.2021 pdf 104,06 KB 11

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 17.05.2021 pdf 384,23 KB 17
2 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 1-4 17.05.2021 docx 43,84 KB 11
3 WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 17.05.2021 docx 234,33 KB 4
4 ZAŁĄCZNIK NR 2A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKÓW GWARANCJI I SZKOLEŃ 17.05.2021 doc 253,5 KB 37

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I 19.05.2021 pdf 240,02 KB 8

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 26.05.2021 pdf 135,63 KB 9
2 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 26.05.2021 pdf 138,77 KB 15

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 09.06.2021 09.06.2021 pdf 157,21 KB 9
2 ZESTAWIENIE OCENA I WYBÓR OFERTY 09.06.2021 09.06.2021 pdf 139,24 KB 9

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-06-09 09:56:16 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-26 12:49:07 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-26 09:20:14 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-19 11:35:25 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-05-17 10:31:57 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-05-17 10:31:44 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)