Dostawa aparatów EKG i KTG z wyposażeniem

 • Oznaczenie: ZP/24/Sp./2021
 • Tryb: Tryb podstawowy wariant I
 • Wartość: poniżej 214 tys. euro
 • Rodzaj: dostawa
 • Osoba odpowiedzialna

  Tomasz Pierściński

 • Telefon
 • Data ogłoszenia

  30.06.2021 godz. 11:11

  Termin składania ofert

  16.07.2021 godz. 09:00

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej) i udostępnionego również na miniPortalu

  Miejsce otwarcia ofert

  Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o, Zamówienia publiczne - ul. Graniczna 63 pok. 42

Ogłoszenia o zamówieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ogłoszenie o zamówieniu BZP 30.06.2021 pdf 115,27 KB 17
2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA BZP 12.07.2021 12.07.2021 pdf 34,74 KB 16

SIWZ, załączniki

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 SWZ 30.06.2021 pdf 433,84 KB 27
2 Załącznik 1-4 30.06.2021 docx 47,63 KB 25
3 Załącznik Nr 2A 30.06.2021 doc 134 KB 35
4 Załącznik nr 5- wzór umowy 30.06.2021 docx 234,34 KB 6

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacje

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 12.07.2021 12.07.2021 pdf 352,67 KB 14
2 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 13.07.2021 13.07.2021 pdf 500,62 KB 18

Inf. z otwarcia ofert

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 16.07.2021 pdf 145,87 KB 7
2 Informacja z otwarcia ofert 16.07.2021 pdf 158,85 KB 14

Inf. o wyborze/unieważnieniu

LP NAZWA DATA FORMAT ROZMIAR POBRAŃ
1 Ocena ofert 27.07.2021 pdf 170,96 KB 3
2 Wybór najkorzystniejszej oferty 27.07.2021 pdf 155,92 KB 3
3 Zawiadomienie o wyborze oferty 27.07.2021 pdf 149,41 KB 3

Historia zmian

DATA UŻYTKOWNIK CZYNNOŚĆ
2021-08-06 08:24:02 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-07-27 10:20:13 Magdalena Dębowska Aktualizacja
2021-07-16 10:42:18 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-07-16 09:14:42 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-07-13 10:36:43 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-07-12 13:21:20 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-07-12 13:19:30 Tomasz Pierściński Aktualizacja
2021-06-30 11:11:10 Tomasz Pierściński Pierwsza publikacja
2021-06-30 11:10:52 Tomasz Pierściński Utworzenie (wersja robocza)