Delegacja z Pucka w naszym Szpitalu

14 lutego 2020 r. odwiedziła nas delegacja z Pucka i w związku z tym w naszym Szpitalu odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych w którym udział wzięli zaproszeni goście:

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pucku oraz Szpitala w Pucku:

Jarosław Białk - Starosta Pucki, Barbara Klawikowska – Skarbnik Powiatu Puckiego, Anna Wojtunik - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Puckiego, Weronika Nowara - Prezes Szpitala, Bożena Andryskowska – Naczelna Pielęgniarek, Rita Szornak – Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli, Jerzy Tomasik – Wiceprzewodniczący Komisji ds. Zdrowia Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli, Jerzy Włudzik – Członek Zarządu Powiatu Puckiego, Michał Kowalski – Członek Komisji ds. Zdrowia Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli, Karol Miller – Naczelnik Wydziału Aktywności Społecznej.

Powiat Tomaszowski był reprezentowany przez: 

Przewodniczącą Rady Powiatu- Wacławę Bąk, Starostę - Mariusza Węgrzynowskiego, Wicestarostę - Leszka Ogórka  Członków Zarządu Powiatu – Elżbietę Łojszczyk i Michała Czechowicza.Członków Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych: Przewodniczącego Mariusza Strzępka i Radnego Jana Balcerka, Kierownika Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Michała Jodłowskiego oraz przez Dyrekcję Tomaszowskiego Centrum Zdrowia: Prezesa Wiesława Chudzika, Pełnomocnika Zarządu ds. Medycznych  Roberta Szlachcińskiego, Naczelnego Pielęgniarza Konrada Borowskiego i Główną Księgową Alinę Jodłowską.

Po posiedzeniu Komisji Goście zwiedzili Tomaszowskie Centrum Zdrowia oraz placówki z nim współpracujące: Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU- MED oraz Centrum Kardiologii SCANMED.

Prezes naszego Szpitala uczcił symbolicznie 100 rocznicę zaślubin Polski z Morzem częstując zgromadzonych Gości tortem przygotowanym specjalnie na tą okazję.

Poprzednia aktualność

Oświadczenie

Następna aktualność

Wstrzymanie Odwiedzin na Oddziale Chorób Wewnętrznych