Starania o ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług zaowocowały uzyskaniem przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. certyfikatu ISO zgodnego z normą 9001:2008, co daje gwarancję pacjentom, że świadczone usługi spełniają wysokie i jednolite standardy.

Nasza historia z procesem certyfikacji rozpoczęła się w 2011r.

Posiadany certyfikat obejmuje zakresem:

Świadczenie usług medycznych w zakresie:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna),
 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,
 • Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne,
 • Leczenie szpitalne – hospitalizacja – stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
 • Leczenie szpitalne – Szpitalny Oddział Ratunkowy/Izba Przyjęć,
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 • Rehabilitacja lecznicza,
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna,
 • Ratownictwo Medyczne,
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej: Bank Krwi, Pracownia Serologiczna,
 • Centrum Diagnostyki Obrazowej: USG, Tomografia komputerowa, Rentgenodiagnostyka,
 • Rezonans magnetyczny, Pracownia mammograficzna.
 • Apteka Szpitalna,
 • Pracownia Endoskopowa,
 • Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Serca,
 • Pracownia Fizjoterapii,
 • Zakład Anatomii Patologicznej.

Systemy zarządzania zostały również wdrożone i certyfikowane w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym, ul. Niska 14.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ubiegając się o certyfikację ISO, podkreśla tym samym, jak ważne jest dla nas dobro pacjenta, ciągły rozwój oraz zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki. Wdrożenie systemów zarządzania skutkuje poprawą kontaktów z pacjentami poprzez zwiększenie ich zaufania do szpitala. Wpływa też skutecznie na procesy komunikacji wewnątrz szpitala poprzez jasny podział kompetencji, odpowiedzialności, usprawnienie systemu decyzyjnego oraz zwiększeniu zaangażowania pracowników szpitala, którzy są świadomi wagi wykonywanej pracy. Wdrożenie systemów zarządzania ISO wpływa również na zwiększenie konkurencyjności szpitala na rynku usług medycznych. Tym samym wizerunek Tomaszowskiego Centrum Zdrowia wzmacnia się, co pozwala na spełnienie rosnących oczekiwań pacjentów poprzez standaryzację działań. Dzięki wdrożeniu omawianych systemów, szpital wie jakie są aktualne i przyszłe potrzeby pacjentów poprzez prowadzenie analizy badań satysfakcji Pacjentów.

Dodatkowo Systemy Zarządzania ISO dają lepsze możliwości kontroli nad infrastrukturą techniczną, co usprawnia wewnętrzne funkcjonowanie placówki, które zaś przekłada się na efektywne i skuteczne działanie.

Pozytywnie zakończony proces certyfikacji jest dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia potwierdzeniem starań jakie wkładamy w doskonalenie, tak by nasze usługi były świadczone w sposób profesjonalny i przyjazny Pacjentowi. Chcemy wciąż się rozwijać, aby skutecznie leczyć choroby i chronić życie we wszystkich przejawach, zapewniając uprzejmą obsługę z poszanowaniem godności pacjenta. Pragniemy podnosić poziom świadczonych usług medycznych poprzez wzrost kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego oraz intensywną modernizację i usprawnienie technologii medycznych.

Uwieńczeniem pracy związanej z wdrożeniem ISO jest certyfikacja.

Jakość bywa definiowana w różnych ujęciach, ale należy podkreślić jedno stwierdzenie, a mianowicie: „że co prawda jakość to nie wszystko, ale wszystko pozostaje niczym bez jakości.” Dlatego właśnie Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. będzie nadal dążyć do tego, aby standardy w naszej placówce były wciąż podnoszone, przystępując do kolejnych procesów certyfikacji potwierdzających fachowość naszych działań.

POLITYKA JAKOŚCI