Centrum Kardiologii Scanmed

Opis
jednostki

Działające na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia funkcjonuje od grudnia 2009 roku. Oddział składa się z 12 łóżek w salach 1 - 3 osobowych, oraz 6 łóżek znajdujących się na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

W Centrum wykonujemy następujące zabiegi:

  • diagnostyczne: koronarografie, arteriografie tętnic obwodowych, wewnątrznaczyniowa ultrasonografia naczyń wieńcowych (IVUS), pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR).

  • terapeutyczne: przezskórne angioplastyki wieńcowe z wszczepianiem stentów.

Jako jedyny ośrodek w województwie łódzkim wykonujemy pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR). Przeprowadzamy  również  wewnątrznaczyniową ultrasonografię naczyń wieńcowych (IVUS).

Od początku działalności Centrum zapewniamy stałą, całodobową możliwość specjalistycznych konsultacji zapisów EKG wykonywanych w karetkach Pogotowia Ratunkowego w okolicznych powiatach, co znacząco skraca czas transportu chorego z zawałem serca z miejsca zachorowania do ośrodka leczenia inwazyjnego.

Powyższe - zarówno nagłe jak i planowe - zabiegi są bezpłatne dla pacjentów, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowo w Centrum Kardiologii Scanmed odpłatnie dostępne są:

  • echokardiograficzna i holterowska diagnostyka chorób serca.

  • konsultacje kardiologiczne.

Odwiedziny pacjentów w godzinach:
pn-pt: 14.00-18.00
sob-nd: 10.00-18.00  

Mamy nadzieję, że wszystkim Pacjentom przebywającym w naszym Centrum zapewniamy opiekę na najwyższym poziomie medycznym i socjalnym.

Strona główna Grupy Scanmed

Informacja na temat placówki w Tomaszowie Mazowieckim

Grupa Scanmed jest korporacją spółek zajmujących się wysokospecjalistyczną medycyną, Jednym z głównych obszarów działalności medycznej grupy jest kardiologia (kardiologia interwencyjna u osób z chorobą wieńcową – w tym zawałów serca,  zabiegowa elektrofizjologia,  leczenie chorób układu sercowo naczyniowego,  kardiochirurgia). Ośrodki funkcjonujące w Warszawie, Ełku, Szczecinku, Tomaszowie Mazowieckim, Kutnie, Iławie oraz Płocku, tworzą sieć regionalnych Centrów Kardiologii Scanmed.  Nad diagnostyką i leczeniem pacjentów czuwa zespół ponad 200 wysoko wykwalifikowanych lekarzy - specjalistów różnych dziedzin medycyny, bezpośrednio lub pośrednio związanych z kardiologią i kardiochirurgią. Wieloletnie doświadczenie zespołu i zakres specjalizacji współpracujących ze sobą lekarzy, pozwala na bezpieczne i skuteczne leczenie nawet skomplikowanych przypadków.


Telefony

Adresy e-mail

poprzednia jednostka

Podstawowa Opieka Zdrowotna POZ

nastepna jednostka

Centrum Diagnostyki Obrazowej