Barbara Patyńska

Barbara
Patyńska

Pielęgniarka Koordynująca Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii