„BADAĆ SIĘ TO NIE WSTYD – Regionalny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego”

Projekt pn. „BADAĆ SIĘ TO NIE WSTYD - Regionalny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego” RPLD.10.03.03-10-A001/21 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - W REALIZACJI

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa zawartego pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim oraz Tomaszowskim Centrum Zdrowia.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców 4 powiatów woj. łódzkiego (tomaszowski, opoczyński, skierniewicki, Skierniewice) w wieku 25-65 lat poprzez udział 650 osób (325 kobiet i 325 mężczyzn) w przesiewowych badaniach kolonoskopowych do 30 czerwca 2023r.

Projekt jest realizowany na obszarze tzw. "białych plam" - powiatów o bardzo niskim odsetku zgłaszalności pacjentów do przesiewowych badań kolonoskopowych. Co ważne - także same badania są wykonywane w lokalizacji wskazanej jako "biała plama" (w Tomaszowie Mazowieckim - Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Pawła II 35). Wsparcie kierowane jest do osób w wieku aktywności zawodowej (w szczególności do osób pow. 50 roku życia), które mieszkają, uczą się lub pracują w ww. powiatach.

Oprócz badań przesiewowych w ramach projektu zaplanowane zostały także działania o charakterze edukacyjnym (warsztaty edukacyjne oraz kampanie edukacyjne w lokalnych mediach). Obecnie problemem jest niski poziom wiedzy na temat rozwoju chorób nowotworowych. Pacjenci nie mają świadomości, że rak jelita grubego wykryty we wczesnej fazie może nie dawać żadnych objawów a jego rozwój może zaczynać się np. od polipów diagnozowanych podczas prostego badania kolonoskopowego. Część polipów nigdy nie przekształci się w raka, ale wiadomo, że wykonywanie badań w celu wykrycia i usunięcia polipów bardzo znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy jelita grubego. Kolonoskopia umożliwia również wykrycie początkowego stadium rozwoju nowotworu złośliwego, co daje szanse na całkowity powrót do zdrowia. Niezwykle ważne jest zatem, by pacjenci znali korzyści z wykonania profilaktycznej kolonoskopii, nie bali się badania i mieli świadomość, że sami mogą zapobiec rozwojowi poważnej choroby. Istotna jest wiedza o tym, że przebadać powinny się osoby bez symptomów choroby.

W ramach projektu nawiązana zostanie współpraca z 40 placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które realizują świadczenia dla grupy osób, do której adresowana jest oferta badań profilaktycznych. Personel medyczny POZ będzie miał możliwość kwalifikowania pacjentów spełniających kryteria udziału w projekcie.

W związku z realizacją projektu, osoby które znajdują się w grupie docelowej (osoby w wieku 25-65 lat, które mieszkają, uczą się lub pracują w powiecie tomaszowskim, opoczyńskim, skierniewickim, Skierniewice) mają zagwarantowany szereg udogodnień w dostępie do badań, tj.:

  •  zapewnienie dojazdu na badanie z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem
  •  zwrot kosztów dojazdu na badanie – za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem (transport publiczny)
  •  zwrot kosztów dojazdu na badanie – za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem (samochód prywatny)
  •  realizacja badania przesiewowego raka jelita grubego ze znieczuleniem miejscowym
  •  realizacja badania przesiewowego raka jelita grubego ze znieczuleniem anestezjologicznym
Dofinansowanie projektu z UE: 733 375 zł

Łączna wartość projektu: 806 375 zł
Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2021r. do 30 czerwca 2023r.

Pliki do pobrania:

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

ULOTKA