Anna Kałużyńska

dr n. med. Anna
Kałużyńska

Pediatria i nefrologia dziecięca

Starszy asystent

O mnie

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi.

Znajdziesz mnie: