Analizator Parametrów Krytycznych na Oddziale Neonatologicznym

Analizator Parametrów Krytycznych na Oddziale Neonatologicznym

Aby zadbać o zdrowie i życie najmłodszych pacjentów Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zakupiliśmy Analizator Parametrów Krytycznych na Oddział Neonatologiczny. Urządzenie jest niezwykle przydatne w analizie podstawowych parametrów krwi noworodków. 

W niespełna 35 sekund analizator może dostarczyć wynik 17 parametrów z zaledwie 65 μl. krwi. pH, pCO2, pO2, sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, cGlu, cLac, ctBil - te parametry to nieocenione źródło informacji o stanie zdrowia noworodka. Tym samym lekarze już w kilka sekund mogą podjąć dalsze działania diagnostyczno-lecznicze na podstawie dostarczonych wyników. Jest to tym cenniejsze w przypadku noworodków, gdzie każda sekunda jest na wagę złota. 

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. od tej chwili może się pochwalić z posiadania jednego z najbardziej zaawansowanych urządzeń koniecznych i jakże przydatnych w użytkowaniu na Oddziale Neonatologicznym. Na tym z pewnością nie poprzestaniemy…

Poprzednia aktualność

Dzień Otwarty w Poradni POZ

Następna aktualność

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w sieci szpitali 2017