Podziękowanie oraz prośba o wsparcie!

Nie jesteśmy w stanie zliczyć, ile w ostatnich dniach dostaliśmy od Państwa dobra i wsparcia, w każdej możliwej postaci.Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się przezwyciężyć ten ciężki czas(...)