Prezes TCZ Sp. z o.o. na temat zakończonego sporu zbiorowego

Prezes TCZ Sp. z o.o. na temat zakończonego sporu zbiorowego

W minionym tygodniu udało się doprowadzić do zakończenia sporu zbiorowego toczącego się od blisko trzech lat pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych – Zakładową Organizacją Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., a Zarządem Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o(...)

Zniesienie ograniczenia odwiedzin pacjentów

Zniesienie ograniczenia odwiedzin pacjentów

Wraz z poprawą sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem zwiększonej zachorowalności na grypę, Zarząd Tomaszowskiego Centrum Zdrowia podjął decyzję o zniesieniu ograniczenia odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w placówce medycznej. (...)

Ograniczenie odwiedzin w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Ograniczenie odwiedzin w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Dnia 22 lutego 2018 r. Zarząd Tomaszowskiego Centrum Zdrowia podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeniu odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w placówce medycznej. Podobne działania podejmowane są w większości szpitali w Polsce(...)

Czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Urologicznego

Czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Urologicznego

W związku z czasowym zaprzestaniem działalności Oddziału Urologicznego w okresie od 1 lutego do 31 marca 2018 roku, Prezes Zarządu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, iż w w/w czasie nie będą udzielane świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w powyższych zakresie(...)