Archiwalne zamówienia poniżej progu

Zaproszenie do złożenia oferty - odnowienie licencji na użytkowanie oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla TCZ Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Mazowieckim.

Data: 20.09.2017r.

Data: 21.09.2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawy pojemników, szkiełek i kasetek dla TCZ Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów krytycznych ABL90 FLEX dla TCZ Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Mazowieckim.

Data: 25.07.2017r.

Data: 27.07.2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa czytnika płyt obrazowych wraz z kasetami dla TCZ Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Mazowieckim.

Data: 14.07.2017r.

Data: 19.07.2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa dezynfektora do basenów, kaczek i urządzeń sanitarnych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Jana Pawła II 35

Data: 21.06.2017 r.

Data 28.06.2017 r.

Data 29.06.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - Sprzedaż oraz dostawa aparatu kardiotokograficznego z wózkiem dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Jana Pawła II 35

Data:  08.06.2017 r.

Data: 16.06.2017r.

Data: 16.06.2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty - Sprzedaż, dostawa oraz instalacja systemu holterowskiego wraz ze stacją roboczą, monitorami, czytnikiem kart CF, kartami pamięci oraz oprogramowaniem dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Jana Pawła II 35

Zaproszenie do złożenia oferty - czyszczenie, przegląd oraz odgrzybianie klimatyzatorów i central wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów w pomieszczeniach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35.

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa i montaż odstraszaczy gołębi na parapetach okiennych i gzymsach nad oknami w budynku głównym Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z. o. o.

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowo–wykonawczej „Przebudowa instalacji C.O., C.Wu., Wz i cyrkulacji ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku TCZ Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Niskiej 14 w Tomaszowie Maz.

Strony

Subskrybuj RSS - Archiwalne zamówienia poniżej progu