Archiwalne zamówienia poniżej progu

Zaproszenie do złożenia oferty- sukcesywne dostawy drobnego sprzętu komputerowego i sieciowego

Data: 25.05.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Data: 01.06.2016 r.

Zmiana terminu składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty - usługi konserwacyjne i poza konserwacyjne dźwigów towarowych, osobowych i towarowo- osobowych

Data: 20.04.2016 r.

Zapytanie oferowe

Data: 22.04.2016 r.

Wzór umowy - modyfikacja, zmiana terminu

Zaproszenie do złożenia oferty - usługi konserwacyjne i poza konserwacyjne dźwigów towarowych, osobowych i towarowo- osobowych

Data: 12.04.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa ureterorenoskopu

Data: 08.04.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Data: 13.04.2016 r.

Pytania, wyjaśnienia, modyfikacja

Zaproszenie do złożenia oferty - Transport krwi i preparatów krwiopochodnych

Data: 30.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa modułu video EEG

Data: 21.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty - Sukcesywne dostawy środków chemicznych

Data: 15.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa toru wizyjnego do cystoskopii

Data: 11.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Data: 15.03.2016 r.

Zmiana terminu składania ofert

Data: 17.03.2016 r.

Pytania, wyjaśnienia

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa głowic do aparatów USG i KTG

Data: 11.03.2016r.

Zapytanie ofertowe

Data: 16.03.2016r.

Pytania wyjaśnienia zmiana

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa pościeli i ręczników

Data: 09.03.2016r.

Zapytanie ofertowe

Strony

Subskrybuj RSS - Archiwalne zamówienia poniżej progu