Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

funkcjonuje od 01.01.2001r., mieści się przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Maz. Obecnie w Zakładzie przebywa 45 podopiecznych, sale chorych zlokalizowane są na I i II piętrze.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Ma charakter pielęgnacyjny, opiekuńczy i rehabilitacyjny. Jest przeznaczony dla pacjentów którzy n.p.:

  • są w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu i mają problemy w samoobsłudze

  • są samotni, a z  powodu zmian wywołanych starością (otępienie, choroba Alzheimera) nie mogą pozostać bez opieki,

  • chorują na przewlekłe owrzodzenia podudzia o charakterze naczyniowym,

  • wymagają przez pewien czas opieki pielęgnacyjnej połączonej z możliwością dietetycznego żywienia i zabiegów fizykoterapii.

Opiekę w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym sprawuje lekarz, który jest kierownikiem Zakładu, pielęgniarki, psycholog, logopeda, rehabilitanci, terapeuta zajęciowy, opiekunki, salowe.

Dobór odpowiedniej kadry z właściwymi kwalifikacjami oraz prawidłowym przygotowaniem  teoretycznym i praktycznym gwarantują poprawność funkcjonowania Zakładu.

Ważną rolę w funkcjonowaniu zakładu oprócz opieki pielęgniarskiej i lekarskiej spełnia terapia zajęciowa oraz rehabilitacja.
Terapia ma na celu udoskonalenie sprawności tych funkcji, które zostały  uszkodzone na skutek kalectwa, tym samym  może przyczynić  się do kompensacji zaistniałych braków.

Dobór terapii jest dla osoby niepełnosprawnej sprawą wybitnie  indywidualną. Charakter indywidualności  terapii zajęciowej zależy od stopnia niepełnosprawności i od tego na jakim etapie rehabilitacji znajduje się pacjent.

Rehabilitacja jest postępowaniem prowadzonym od najwcześniejszego okresu choroby i obejmuje całościowo problemy osoby niepełnosprawnej, zarówno od strony fizycznej jak i psychicznej. Aktywna rehabilitacja wyzwala w osobach niepełnosprawnych wiele mechanizmów kompensacyjnych i prowadzi do poprawy kondycji fizycznej, psychicznej, lepszej adaptacji do nowych warunków życia codziennego.

 

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy - oprócz pobytów w ramach kontraku z NFZ - oferuje krótko (1-mc) i długo terminowe pobyty pielęgnacyjno-opiekuńcze połączone z rehabilitacją i psychoterapią. Do tego celu dysponujemy wydzielonymi salami jedno i dwu łóżkowymi. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. 

Koordynator
lek. med. Jacek Zaborowski

Telefony:

Koordynator 44 7230 577
Pielęgniarka Oddziałowa 44 7230 577

e-maile:
zpo@tomaszow.org.pl,
zpo.koordynator@tomaszow.org.pl

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie do ZPO (word, pdf)