Szpitalny Oddział Ratunkowy

powstał w 2005 roku, w wyniku przekształcenia działającej od początku funkcjonowania placówki Izby Przyjęć. Zmiany te wiązały się z wprowadzeniem w Polsce systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 
Zadaniem Oddziału jest udzielanie pomocy doraźnej chorym zgłaszającym się ze skierowaniem do szpitala, stabilizacja funkcji życiowych a także wstępna diagnostyka i leczenie nagłych zachorowań, zatruć oraz urazów u dorosłych i dzieci, pomoc ofiarom wypadków masowych i katastrof.
 
Przypominamy, że Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ani lekarza poradni specjalistycznej.
 
Oddział zajmuje pomieszczenia na parterze w gmachu głównym Szpitala z osobnym wejściem, z możliwością podjazdu oraz dostępem dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja ta zapewnia łatwy transport chorych do właściwych oddziałów oraz do pracowni diagnostycznych.
 
Dysponujemy 4 łóżkami obserwacyjnymi, 2 stanowiskami intensywnej terapii, salą zabiegową, 2 stanowiskami w obszarze resuscytacyjnym, obszarem konsultacyjnym i diagnostycznym.
Bez względu na różnorodność swoich obowiązków, personel oddziału realizuje swoje zadania na możliwie najwyższym poziomie, zgodnie ze współczesnymi wymogami medycznymi mając na  uwadze dobro pacjenta, poszanowanie godności osobistej i praw zagwarantowanych „Kartą Praw Pacjenta''.

Izba Przyjęć działa na potrzeby wszystkich oddziałów Szpitala. Tu zgłaszają się pacjenci kierowani przez lekarzy POZ i lekarzy specjalistów, w celu kontynuacji leczenia. Przyjmowani są pacjenci w trybie planowym i pilny.
Informacje dla pacjentów:

Do przyjęcia planowego potrzebne są następujące dokumenty:

  • skierowanie do szpitala,
  • dowód osobisty.
Tryb pilny polega na natychmiastowym przyjęciu do danego oddziału ze względu na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia i o tym decyduje lekarz Izby Przyjęć.
 

Koordynator
lek. Wojciech Marzec

 

Telefony:

Pielęgniarki 44 7257 160
Pielęgniarki 44 7257 161
Lekarze 44 7257 127

e-maile:
sor@tomaszow.org.pl,
sor.koordynator@tomaszow.org.pl