Stacja Dializ

„Centrum Dializa” Sp. z o. o. oddział w Tomaszowie Mazowieckim świadczy usługi z zakresu hemodializoterapii od marca 2006r. Początkowo nasz ośrodek był związany ze Szpitalem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim a obecnie z Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Dzięki takiemu usytuowaniu oraz kilkuletniej współpracy z dyrekcją i personelem medycznym tej placówki udało się wypracować model, w którym największą korzyść odnoszą pacjenci z różnego stopnia uszkodzeniami nerek. Podopieczni stacji dializ ze schyłkową niewydolnością nerek, w razie potrzeby, mogą otrzymać specjalistyczną pomoc świadczoną przez TCZ Sp. z o. o.
 
Z kolei chorzy hospitalizowani z ostrą niewydolnością nerek nie muszą już być transportowani do innych placówek, aby uzyskać leczenie nerkozastępcze.
Lekarze i pielęgniarki pracujący w naszym ośrodku to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem    zdobytym w pracy w szpitalach klinicznych w Łodzi. W zakresie hemodializoterapii stacja dializ obejmuje swoją opieką mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz całego regionu w tym Opoczna, Koluszek, Ujazdu. Dializy odbywają się od poniedziałku do soboty w systemie trzyzmianowym. Zapewniamy bezpłatny transport specjalnie przystosowanymi samochodami. Pomieszczenia stacji zlokalizowane są na parterze, pozbawione barier architektonicznych i są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Nasze stanowiska dializacyjne wyposażone są w aparaty do hemodializy i fotele niemieckiej firmy Braun – wiodącej w tym zakresie. Nowoczesny sprzęt oraz stosowanie wyłącznie jednorazowych dializatorów zapewniają komfort i bezpieczeństwo zabiegów. Gwarancją wysokiej jakości usług jest wprowadzenie przez spółkę „Centrum Dializa” systemu zarządzania jakością ISO  9001:2011.

Wszystkie zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjentów przebywających czasowo lub odpoczywających w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego zapraszamy na hemodializy gościnne.
 
Kontakt:
tel/fax. 44 724-12-56
e-mail: tomaszow@centrumdializa.pl

Kierownik
dr n. med. Robert Lewański

Stacja dializ w Tomaszowie Mazowieckim wchodzi w skład firmy „Centrum Dializa” Sp. z o. o z siedzibą w Sosnowcu. “Centrum Dializa” prowadzi sieć stacji dializ oraz szpitali na terenie Polski. W każdej z 41 stacji prowadzone są hemodializy w trybie przewlekłym, ostrym oraz gościnne. Największym powodzeniem wśród gościnnych cieszą się stacje zlokalizowane w miejscach atrakcyjnych turystycznie - Piszu, Sopocie, Ustroniu, Zakopanem, Wadowicach a także w Warszawie.

Zainteresowanych korzystaniem z usług firmy „Centrum Dializa” prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym oddziałem.  
Potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.centrumdializa.pl